Phê duyệt đề án kiểm soát dân số các vùng biển, đảo và ven biển

09/10/2009 - 13:45
Người dân vùng biển được truyền thông về SKSS/KHHGĐ

Ngày 6-8-2009, UBND tỉnh Bến Tre thống nhất phê duyệt Đề án số 54/ĐA-CCDS ngày 3-8-2009 của Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh về việc kiểm soát dân số vùng biển, đảo và ven biển năm 2009 tỉnh Bến Tre.

Theo đó, mục tiêu thực hiện đề án là “Kiểm soát quy mô dân số và chất lượng dân số các vùng biển, đảo ven biển, góp phần thực hiện thắng lợi chính sách dân số - kế họach hóa gia đình và các mục tiêu chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020”. Đối tượng thụ hưởng từ đề án này là người làm việc và người dân sinh sống tại 3 huyện vùng biển: Ba Tri, Bình Đại, Thạnh Phú sẽ được đáp ứng các yêu cầu chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em/ KHHGĐ; xây dựng và hoàn thiện hệ thống thông tin quản lý dân số vùng biển; tăng cường và nâng cao hiệu quả truyền thông; phòng ngừa mang thai ngoài ý muốn, phá thai an toàn; xây dựng và hỗ trợ các loại hình cung cấp dịch vụ… góp phần hướng đến mục tiêu nâng dần chất lượng dân số và nâng cao nhận thức người dân vùng biển trong thực hiện mục tiêu quốc gia về DS-KHHGĐ.                                                

Tin, ảnh: Minh Hải

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN