Phổ biến kiến thức về quản lý tài nguyên, môi trường biển và hải đảo

06/10/2017 - 07:43

Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) vừa tổ chức hội nghị phổ biến kiến thức pháp luật về quản lý TN&MT biển và hải đảo năm 2017.

Tại hội nghị, Tiến sĩ Phạm Văn Lam - Cục Quản lý khai thác biển và biển đảo báo cáo công tác quản lý nhà nước về TN&MT biển và hải đảo. Trong đó, đi sâu phân tích, đánh giá về tổ chức bộ máy, chính sách, pháp luật phục vụ công tác quản lý, những hạn chế; công tác quản lý tổng hợp vùng bờ. Sở TN&MT cũng đã triển khai các nhiệm vụ, dự án thực hiện giai đoạn 2016 - 2020 tại Bến Tre như: Dự án phân vùng chức năng vùng bờ đến năm 2020, định hướng 2030; Dự án thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển Bến Tre; lập báo cáo hiện trạng vùng bờ làm cơ sở cho việc xây dựng và triển khai quản lý tổng hợp vùng bờ; xây dựng và triển khai chương trình quản lý tổng hợp vùng bờ; chương trình truyền thông nâng cao nhận thức về quản lý tổng hợp vùng bờ; tuyên truyền về quản lý bảo vệ phát triển bền vững biển và hải đảo Việt Nam...

H.Lam

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN