Phối hợp chăm lo cho người lao động

05/12/2018 - 06:57

BDK - UBND tỉnh và Liên đoàn Lao động tỉnh (LĐLĐ) đã triển khai thực hiện quy chế phối hợp hoạt động và mối quan hệ công tác giai đoạn 2015 - 2018, góp phần chăm lo cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (CB, CC, VC, NLĐ) ngày một tốt hơn.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Phan Song Toàn khen thưởng cho các tập thể và cá nhân tiêu biểu trong các phong trào thi đua.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Phan Song Toàn khen thưởng cho các tập thể và cá nhân tiêu biểu trong các phong trào thi đua.

Thực hiện tốt các phong trào thi đua

UBND tỉnh đã phối hợp với tổ chức Công đoàn (CĐ) triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, thi đua lao động sản xuất, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, cải cách hành chính, xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa trong CB, CC, VC, NLĐ. Kết quả, có 124 công trình sản phẩm, 11.690 sáng kiến kinh nghiệm, 12.261 đề tài khoa học do CB, CC, VC, NLĐ đăng ký thực hiện và được áp dụng vào sản xuất, kinh doanh, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, giá trị làm lợi hàng chục tỷ đồng. Từ năm 2015 đến nay, UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho 12 tập thể, 417 cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào do CĐ phát động.

LĐLĐ tỉnh tiếp tục chỉ đạo CĐ cơ sở tại các xã điểm của tỉnh tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, tập trung đánh giá sâu sát thực tế những khó khăn, đề ra giải pháp, lộ trình, thời gian quyết tâm thực hiện hoàn thành các tiêu chí chưa đạt theo Nghị quyết số 03 của Tỉnh ủy và nghị quyết của các cấp ủy địa phương. Hiện toàn tỉnh có 24 xã đạt chuẩn nông thôn mới, có 2.262 cơ quan, đơn vị (đạt 100%), 160 doanh nghiệp (đạt 75%) được công nhận cơ quan, đơn vị văn hóa.

CĐ phối hợp với chính quyền tổ chức cho CB, CC, VC ký cam kết hàng năm về đảm bảo an toàn giao thông, không vi phạm Luật Giao thông đường bộ, nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh hướng dẫn các cấp CĐ tuyên truyền và tham gia thực hiện Đề án số 3333 ngày 17-7-2018 của UBND tỉnh về xây dựng giao thông nông thôn giai đoạn 2018 - 2020.

UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND các huyện, thành phố, các sở, ban, ngành và doanh nghiệp phối hợp với CĐ tổ chức các hoạt động gắn với chủ đề “Năm phát triển đoàn viên” do Tổng LĐLĐ Việt Nam triển khai. Từ năm 2015 đến nay, CĐ đã phát triển được 49.741 đoàn viên (số thực tăng là 15.987); thành lập mới 107 CĐ cơ sở, nâng tổng số 1.199 CĐ cơ sở, với 84.956 đoàn viên.

CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở đã phối hợp với UBND các huyện hỗ trợ, đôn đốc các doanh nghiệp thực hiện việc nộp kinh phí CĐ 2% theo Nghị định số 191 của Chính phủ, từ năm 2015 đến nay đã thu được hơn 280,324 tỷ đồng, trong đó thu từ các doanh nghiệp  chưa có tổ chức CĐ trên 555,454 triệu đồng.

Quan tâm chế độ, chính sách cho NLĐ

UBND tỉnh và LĐLĐ tỉnh đã quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho NLĐ. UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật về lao động, Luật CĐ cho công nhân lao động (CNLĐ) tại các doanh nghiệp; bồi dưỡng đội ngũ báo cáo viên làm nòng cốt tuyên truyền phổ biến pháp luật lao động. UBND tỉnh chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh hỗ trợ LĐLĐ tỉnh tổ chức 42 lớp tập huấn tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho 7.767 CNLĐ; chỉ đạo Bảo hiểm Xã hội (BHXH) tỉnh phối hợp với LĐLĐ tỉnh tổ chức cuộc thi viết tìm hiểu Luật BHXH và Luật Bảo hiểm y tế (BHYT) sửa đổi, bổ sung năm 2014. Các cấp CĐ đã vận động đoàn viên, CB, CC, VC, NLĐ tham gia cuộc thi viết tìm hiểu Hiến pháp.

UBND tỉnh đã chủ động tạo điều kiện để LĐLĐ tỉnh tham gia giám sát hoạt động chính quyền, thực hiện tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội. Từ năm 2015 đến nay, CĐ tham gia giám sát 9 cuộc, nội dung liên quan đến việc thực hiện quy chế dân chủ, pháp luật lao động, pháp luật BHXH, việc thực hiện chế độ chính sách cho CNLĐ theo quy định của pháp luật; hỗ trợ LĐLĐ tỉnh thăm 567 CNLĐ bị tai nạn lao động có tỷ lệ thương tật từ 35% trở lên, với tổng số tiền trên 140 triệu đồng.

LĐLĐ tỉnh phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, BHXH tỉnh thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các chế độ, chính sách các quy định của Bộ luật Lao động, Luật BHXH 253 đơn vị; tham gia cùng đoàn giám sát của Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện BHXH tại 5 đơn vị; phối hợp với Cục Thuế tỉnh kiểm tra thu kinh phí CĐ tại 9 doanh nghiệp. Ngoài ra, hàng năm, LĐLĐ tỉnh đều có kế hoạch kiểm tra việc thực hiện chế độ, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho lao động nữ.

Hàng năm, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đều hướng dẫn các cấp CĐ phối hợp với chính quyền và người sử dụng lao động tổ chức hội nghị cán bộ công chức, hội nghị NLĐ đúng thời gian quy định. Tỷ lệ hội nghị cán bộ công chức đạt 100%; hội nghị NLĐ, đối thoại định kỳ tại nơi làm việc đạt trên 90% (đối với doanh nghiệp có tổ chức CĐ). Qua đó, góp phần phát huy dân chủ, tham gia quản lý của CB, CC, VC, NLĐ trong kế hoạch sản xuất, kinh doanh, chương trình, kế hoạch của cơ quan, tổ chức trong việc thực hiện thang bảng lương, các chế độ, chính sách có liên quan.

Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh thường xuyên theo dõi, nắm tình hình thực hiện các chế độ, chính sách có liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, CB,CC,VC và NLĐ. Đặc biệt, việc thực hiện chế độ, chính sách trong các DN để kịp thời kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền và báo cáo với Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh những vấn đề bức xúc có liên quan đến việc DN nợ BHXH, BHYT, bảo hiểm tai nạn, nợ lương công nhân, hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể. Đồng thời, CĐ thường xuyên trao đổi, gặp gỡ với các chủ DN để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các chế độ, chính sách đối với CNLĐ.

Trong thời gian tới, UBND tỉnh và LĐLĐ tỉnh tăng cường công tác phối hợp trong hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách có liên quan đến CB, CC, VC, NLĐ, nhất là kịp thời phối hợp giải quyết những thắc mắc, kiến nghị của đoàn viên và NLĐ liên quan đến nợ BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn, nợ lương công nhân, chủ động phối hợp trong việc thực hiện quy chế dân chủ tại nơi làm việc.

Tiếp tục đẩy mạnh phối hợp tổ chức tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật; tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong CB, CC, VC, NLĐ; tổ chức giám sát, phản biện xã hội theo Quyết định số 217, 218 của Bộ Chính trị.

UBND tỉnh tạo điều kiện để LĐLĐ tỉnh tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với chủ doanh nghiệp, với CNLĐ; tổ chức các hoạt động chăm lo cho CNLĐ khó khăn, CNLĐ không có điều kiện về quê đón Tết, hỗ trợ quỹ đất sạch để LĐLĐ tỉnh triển khai dự án xây dựng thiết chế CĐ.

UBND tỉnh cũng tiếp tục chỉ đạo UBND huyện, thành phố, các sở, ban, ngành tỉnh chỉ đạo các doanh nghiệp thực hiện việc nộp kinh phí 2% theo Nghị định số 191 của Chính phủ quy định chi tiết về tài chính CĐ.

Bài, ảnh: Trần Quốc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN