Phối hợp tuyên truyền về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

07/07/2019 - 19:12

Ban Tổ chức Tỉnh ủy vừa triển khai công tác phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

Nội dung tuyên truyền tập trung vào 2 nhiệm vụ trọng tâm của Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; 10 nhiệm vụ trong Nghị quyết Đại hội X của Đảng bộ tỉnh; 4 quan điểm, 8 mục tiêu và 7 nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết số 02 của Tỉnh ủy và 3 nhiệm vụ trọng tâm của Tỉnh ủy về xây dựng Đảng theo Nghị quyết 2019. Công tác thông tin tuyên truyền cần kịp thời, phản ánh cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong công tác xây dựng Đảng; định hướng thông tin những vấn đề đang được dư luận quan tâm…

Mục đích nhằm phát huy vai trò của các cơ quan báo chí, lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên, cán bộ, đảng viên, người dân trong việc giám sát, phản biện xã hội.

H. Hiệp

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN