Phong trào Đồng Khởi ở Bến Tre đột phá mở rộng phong trào Đồng Khởi ở các tỉnh miền Nam (*)

25/01/2010 - 09:56
Đồng chí Trương Tấn Sang.

(Bài phát biểu của đồng chí Trương Tấn Sang - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam tại Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Bến Tre Đồng Khởi)

... Hôm nay, tôi rất xúc động và vui mừng được về dự Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Bến Tre Đồng Khởi - một sự kiện lịch sử trọng đại, đánh dấu bước nhảy vọt đầu tiên, chuyển cách mạng miền Nam sang thế tiến công trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, tôi xin gửi đến các mẹ Việt Nam anh hùng, các vị lão thành cách mạng lời chúc sức khỏe, lòng biết ơn sâu sắc và xin nhiệt liệt chào mừng quý đại biểu, đồng bào, đồng chí có mặt trong buổi lễ long trọng này.

... Trong cuộc chiến tranh cách mạng giải phóng dân tộc suốt 30 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, với tinh thần cách mạng tiến công, nhân dân Bến Tre cùng với nhân dân cả nước luôn kiên cường, bất khuất, dũng cảm, mưu trí, sáng tạo, đánh bại kẻ thù xâm lược trên ba dải cù lao, lập nên những chiến công vang dội, góp phần to lớn vào thắng lợi chung của miền Nam và cả nước.

Nhớ lại thời kỳ sau Hiệp định Giơ-ne-vơ, chính quyền Mỹ - Diệm đã trắng trợn thực hiện âm mưu chia cắt lâu dài đất nước ta. Chúng đã dùng quốc sách thâm độc, tàn ác, "tố cộng, diệt cộng", với hệ thống đồn bót, tề điệp dựng lên ở khắp miền Nam, thẳng tay giết hại những người kháng chiến và đồng bào yêu nước, gây cho cách mạng miền Nam những tổn thất vô cùng nặng nề. Bến Tre, trong 3 năm (1957-1959) đã có 17 nghìn người bị bắt, bị tù, đánh đập tàn phế; hàng trăm cán bộ, đảng viên bị thủ tiêu bí mật. Đảng bộ Bến Tre, từ hơn 2.000 đảng viên, chỉ còn trên dưới 160 đảng viên. Cách mạng miền Nam bị dìm trong biển máu, nhân dân vô cùng căm uất. Khắp miền Nam đã dấy lên phong trào đấu tranh chống khủng bố, đàn áp, chống chính sách "tố cộng, diệt cộng", đòi dân chủ, dân sinh một cách mạnh mẽ và sục sôi khí thế cách mạng.

... Trước tình hình đen tối của cách mạng miền Nam, Trung ương Đảng và Bác Hồ đã phân tích sâu sắc tình thế cách mạng, thấu hiểu nguyện vọng và kiến nghị khẩn thiết của đồng bào, cán bộ, đảng viên, kịp thời đề ra đường lối cách mạng được thể hiện khúc chiết trong Nghị quyết 15 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa II). Đảng bộ Bến Tre đã nhanh chóng, kịp thời vận dụng sáng tạo đường lối cách mạng đã được xác định trong Nghị quyết 15, tổ chức lãnh đạo nhân dân nhất tề nổi dậy làm nên cuộc Đồng Khởi long trời lở đất, phá tan hệ thống kìm kẹp của kẻ thù, giành chính quyền về tay nhân dân.

Trong Nghị quyết 15, Trung ương đã khẳng định phương pháp cách mạng miền Nam là dùng bạo lực cách mạng, từ đấu tranh chính trị tiến lên kết hợp đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang. Đồng Khởi nổ ra ở Bến Tre không phải là ngẫu nhiên mà là tất yếu lịch sử, vì nhân dân Bến Tre có lịch sử đấu tranh lâu dài, có truyền thống yêu nước, tự lực, tự cường, bất khuất trước kẻ thù, luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và Bác Hồ, cán bộ, đảng viên Bến Tre luôn tin tưởng vào sức mạnh của dân, bám vào dân để động viên, chia sẻ, cùng chịu bao đau thương, tổn thất với dân, qua đó để xây dựng lực lượng quần chúng cách mạng và luôn ở tư thế sẵn sàng chờ thời cơ hành động. Chính vì vậy, khi có Nghị quyết 15, Đảng bộ và nhân dân Bến Tre đã nhất tề vùng lên làm cuộc Đồng Khởi thắng lợi. Phong trào Đồng Khởi ở Bến Tre đã đập tan bộ máy kìm kẹp của địch, đột phá mở ra phong trào Đồng Khởi rộng khắp các tỉnh miền Nam và chuyển cách mạng sang thế nổi dậy tiến công địch.

Thắng lợi của Đồng Khởi vĩ đại ở Bến Tre và ở toàn miền Nam là một minh chứng đầy sức thuyết phục về vai trò và sức mạnh vô địch của nhân dân, về lòng tin tuyệt đối của Đảng bộ và nhân dân miền Nam đối với sự lãnh đạo của Đảng, Bác Hồ; chấp hành nghiêm chỉnh và vận dụng sáng tạo nghị quyết của Đảng vào thực tiễn cách mạng địa phương. Đây là nguyên nhân và cũng là bài học kinh nghiệm cơ bản, sâu sắc đúc kết từ thực tiễn Đồng Khởi.

Sự độc đáo của Đồng Khởi Bến Tre là đã sáng tạo ra phương châm đánh địch bằng hai chân (chính trị, quân sự) và ba mũi giáp công (quân sự, chính trị, binh vận) rất hiệu quả. Sau này, ta vận dụng đánh Mỹ trong toàn miền Nam. Bằng cuộc Đồng Khởi do đồng bào và chiến sĩ Bến Tre, đồng bào và chiến sĩ toàn miền Nam thực hiện, cuộc đấu tranh giải phóng miền Nam thật sự đã được phát động một cách độc đáo, khôn khéo, phù hợp với nguyện vọng, thực lực cách mạng của nhân dân, phù hợp với thời cơ lịch sử, gây bất ngờ lớn và bị động cho địch, mở ra một giai đoạn mới cho sự nghiệp giải phóng đất nước và thống nhất Tổ quốc. Đó là bài học vô giá không chỉ cho hôm qua mà cho cả hôm nay và mai sau.

Tinh thần Đồng Khởi bất diệt. Ảnh: P.Y

... Tôi rất vui mừng nhận thấy 50 năm qua, Đảng bộ và nhân dân Bến Tre đã luôn khơi dậy và phát huy truyền thống Đồng Khởi, vận dụng những bài học kinh nghiệm từ Đồng Khởi để huy động sức mạnh tổng hợp giải phóng, bảo vệ và xây dựng lại quê hương. Tôi được biết, các đồng chí đã phát động một phong trào "Đồng Khởi mới" trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, được đông đảo các tầng lớp nhân dân đồng tình hưởng ứng. Vì vậy, Bến Tre hôm nay đã có bước chuyển mình rõ rệt: Hệ thống hạ tầng kinh tế - kỹ thuật từng bước được xây dựng, khai thác tốt thế mạnh, tiềm năng kinh tế của tỉnh; sự nghiệp giáo dục - đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa có nhiều tiến bộ, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện. Đặc biệt, Đảng bộ và nhân dân Bến Tre đã làm tốt chính sách đền ơn đáp nghĩa; mỗi xã, phường, thị trấn đều có đền thờ, tượng đài liệt sĩ. Đây là việc làm có ý nghĩa hết sức sâu sắc trong việc giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống quê hương cho thế hệ hôm nay và mai sau, tỏ lòng tri ân của tất cả chúng ta đối với những người đã hy sinh vì sự nghiệp cách mạng, vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với đồng bào, đồng chí của Bến Tre đã kiên cường, mưu trí, sáng tạo, tự lực, tự cường làm nên một Đồng Khởi oai hùng trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Nhiệt liệt biểu dương sự nỗ lực vươn lên của Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà đã vượt qua bao khó khăn, thách thức, giành những thành tựu quan trọng trong sự nghiệp đổi mới hôm nay.

... Ôn lại lịch sử không chỉ để tự hào mà còn để học tập, giữ gìn và phát huy truyền thống, nhằm thực hiện tốt hơn những nhiệm vụ mới trong hiện tại và tương lai. Với ý nghĩa đó, tôi đề nghị hãy vận dụng sáng tạo những kinh nghiệm, bài học lịch sử giành thắng lợi trong Đồng Khởi năm xưa vào sự nghiệp xây dựng quê hương hôm nay. Động viên mọi tầng lớp nhân dân trong tỉnh tiếp tục vươn lên, nêu cao ý chí tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo, tập trung khai thác tốt nhất mọi tiềm năng, thế mạnh trong tỉnh, huy động tối đa mọi nguồn lực trong và ngoài tỉnh để đầu tư xây dựng nhằm đẩy nhanh tốc độ phát triển một cách toàn diện. Tập trung chỉ đạo thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ còn lại của kế hoạch 2006-2010, tạo tiền đề vững chắc cho bước phát triển trong nhiệm kỳ tới. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chủ trương, giải pháp ngăn chặn suy giảm kinh tế, chống lạm phát, duy trì mức tăng trưởng kinh tế hợp lý năm 2010 và những năm tiếp theo. Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội; nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo nhằm phục vụ tốt cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Lãnh đạo thực hiện tốt công tác quốc phòng, an ninh; chú trọng kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế với quốc phòng, quốc phòng với kinh tế. Đẩy mạnh Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; tập trung xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, giữ gìn khối đoàn kết thống nhất trong Đảng, kiên quyết đẩy lùi quan liêu, tham nhũng, lãng phí trong hệ thống chính trị, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng để lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trong thời gian tới. Phấn đấu xây dựng tỉnh Bến Tre trở thành một tỉnh giàu về kinh tế, vững về chính trị, mạnh về quốc phòng, an ninh, xứng đáng với truyền thống Đồng Khởi, góp phần cùng cả nước đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, thực hiện thắng lợi mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh" vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội...

... Nhiệm vụ đặt ra cho Đảng bộ Bến Tre trong năm 2010 và những năm tới là hết sức nặng nề, tôi tin tưởng rằng, với truyền thống Đồng Khởi hào hùng, Đảng bộ và nhân dân Bến Tre sẽ vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ X, tiến tới Đại hội XI của Đảng.

Nhân dịp này, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, tôi xin gửi lời thăm hỏi ân cần và chúc mừng năm mới đến toàn Đảng bộ và nhân dân Bến Tre, chúc Đảng bộ và nhân dân Bến Tre tiếp tục giành được thắng lợi to lớn hơn nữa trong sự nghiệp Đồng Khởi mới, xây dựng tỉnh Bến Tre ngày càng giàu, đẹp, văn minh, cùng cả nước thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

-----------------

(*): Đầu đề là của Tòa soạn.

 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN