Phong trào thi đua quyết thắng là động lực thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ

22/04/2010 - 15:15

Trong những năm qua, LLVT tỉnh Bến Tre luôn xác định rõ vai trò, trách nhiệm là lực lượng nòng cốt xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc, sẵn sàng đánh bại mọi âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù; góp phần quan trọng giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội; thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, giải quyết chế độ chính sách, hậu phương quân đội; xung kích trên mặt trận phòng chống bão lụt, khắc phục hậu quả thiên tai.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị,  Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã triển khai thực hiện nhiều chủ trương, biện pháp tích cực, trong đó, coi trọng nâng cao hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng; đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng trên mọi lĩnh vực, nhằm phát huy cao độ tinh thần thi đua yêu nước, ý chí tự lực tự cường, chủ động sáng tạo của mọi tập thể, cá nhân, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng và nhân dân giao phó.
Phong trào thi đua quyết thắng được phát động hàng năm và đột kích theo chuyên ngành với những nội dung, mục tiêu, chỉ tiêu thi đua phù hợp từng cơ quan, đơn vị trong từng giai đoạn cụ thể. Các chủ đề của phong trào thi đua là: Tham mưu chính xác và có hiệu quả; huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, đoàn kết tốt, SSCĐ cao; vượt nắng, thắng mưa, say sưa luyện tập; thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu; xây dựng doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp; ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy; cuộc vận động 50: Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông; thanh niên Quân đội phấn đấu xứng danh Bộ đội Cụ Hồ; dạy giỏi – rèn nghiêm; đền ơn, đáp nghĩa; giỏi việc nước, đảm việc nhà... Đồng thời, gắn  phong trào thi đua quyết thắng với thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
Trong từng lĩnh vực, từng phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình được biểu dương, nhân rộng như tập thể Phòng Kỹ thuật tận dụng vật tư, phụ tùng, thay thế, dồn lắp trên 600 khẩu súng bộ binh các loại; cải tiến thiết bị làm đạn hơi hiệu quả sản xuất tăng gấp 5 lần so trước đây; tận dụng trụ điện của Điện lực làm hệ thống thu lôi chống sét, tiết kiệm trên 70 triệu đồng; đề xuất Quân khu xuống trực tiếp kiểm định tại đơn vị, tiết kiệm được thời gian và kinh phí (hàng năm trên 2 tấn nhiên liệu); gương điển hình Trung úy Đoàn Văn Minh Vũ, người được Tuyên dương “Thanh niên làm theo lời Bác” cấp toàn quân và cấp Quân khu 9, danh hiệu “Thanh niên Đồng Khởi mới” và “Thanh niên tiên tiến” do Tỉnh đoàn phát động.
Với những kết quả đã giành được trên tất cả các lĩnh vực công tác quân sự - quốc phòng địa phương, LLVT Bến Tre được Bộ Quốc phòng, Quân khu 9 và cấp ủy Đảng, chính quyền, nhân dân đánh giá cao. Trong 5 năm qua, LLVT tỉnh đã được tặng thưởng 1 Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng ba (2003-2007), được Chính phủ tặng Cờ Thi đua (2008); Quân khu 9 tặng cờ (2004,  2005, 2006, 2009), UBND tỉnh tặng Cờ công nhận là đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua quyết thắng 5 năm liền. Đặc biệt LLVT tỉnh nhà được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân lần 2 – trong thời kỳ đổi mới.
Có được những kết quả trên là do Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã quán triệt sâu sắc các chủ trương, phương hướng, mục đích, ý nghĩa về công tác thi đua khen thưởng, phong trào thi đua yêu nước nói chung, phong trào thi đua quyết thắng nói riêng đến tận các tổ chức, cơ quan, đơn vị và mọi cán bộ, chiến sĩ. Trên cơ sở đó, tạo ra được sự thống nhất về nhận thức, trách nhiệm, xây dựng được ý thức, động cơ đúng đắn, tinh thần tự giác, quyết tâm phấn đấu của mỗi cán bộ, chiến sĩ thực hiện phong trào thi đua quyết thắng đạt được hiệu quả cao. Nội dung phong trào thi đua quyết thắng đề ra phù hợp với đặc điểm tình hình địa phương, chức năng nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị; gắn liền với những giai đoạn, sự kiện cụ thể. Cán bộ chủ trì các cấp thực sự nêu cao ý thức trách nhiệm, thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, đồng thời, gương mẫu trong lời nói, hành động, trở thành tấm gương tiêu biểu để cán bộ, chiến sĩ học tập, noi theo. Hội đồng thi đua khen thưởng Bộ chỉ huy và Ban Thi đua khen thưởng các đơn vị luôn được kiện toàn và hoạt động có nền nếp. Cơ quan chính trị các cấp kịp thời tham mưu cho cấp ủy xác định được chủ trương, phương hướng lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đạt hiệu quả. Các tổ chức như Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ LLVT thực sự phát huy được chức năng tập hợp, giáo dục, vận động đoàn viên, hội viên hưởng ứng tích cực nội dung phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ cụ thể. Công tác tổng kết, khen thưởng, biểu dương được tiến hành kịp thời, chính xác. Phong trào thi đua quyết thắng của LLVT Bến Tre đã trở thành động lực mạnh mẽ, góp phần giúp LLVT vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đại tá Nguyễn Thanh Đức (Chủ nhiệm Chính trị - BCHQS tỉnh)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN