Phụ nữ tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới

11/09/2019 - 07:10

BDK - Phát huy vai trò, trách nhiệm của mình, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) các cấp trong tỉnh đã vận động sự vào cuộc của các tầng lớp phụ nữ (PN) góp phần thực hiện thành công Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh. Với ý nghĩa đó, thời gian qua, Hội LHPN các cấp đã chung tay xây dựng NTM qua cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”.

Tuyến đường hoa do Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Long Thới (Chợ Lách) trồng và chăm sóc.

Tuyến đường hoa do Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Long Thới (Chợ Lách) trồng và chăm sóc.

Chủ động, triển khai các phần việc

Theo nghị quyết đến năm 2020, huyện Chợ Lách sẽ xây dựng thành công huyện NTM. Với nhiệm vụ trọng tâm đó, Huyện ủy đã ban hành nghị quyết, UBND huyện xây dựng kế hoạch cụ thể hóa các đầu việc; phân công đơn vị phụ trách từng tiêu chí (TC); quy định mốc thời gian hoàn thành 19 TC xã NTM và 9 TC huyện NTM.

Chủ tịch Hội LHPN huyện Chợ Lách Võ Thị Huệ cho biết: Để góp phần thực hiện mục tiêu trên, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Hội LHPN các cấp trong huyện được phân công chủ trì với vai trò nòng cốt thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”. Cùng với đó là thực hiện mục tiêu hỗ trợ PN phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường, thực hiện các tuyến đường hoa.

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Hội LHPN huyện đã xây dựng kế hoạch triển khai đến các xã, thị trấn và đăng ký thực hiện 2 công trình. Một là xây dựng tuyến đường hoa, ưu tiên những tuyến đường sau khi sinh viên Trường Đại học Bách Khoa TP. Hồ Chí Minh đã làm xong. Hai là vận động trên 95% hộ gia đình xây hố xí hợp vệ sinh, hướng đến thực hiện thành công TC số 17 về môi trường. Với cách làm trên, Hội LHPN các cấp đã thực hiện trên 40 tuyến đường hoa tại các xã. Đến nay, huyện Chợ Lách có 8/10 xã NTM, 2 xã đạt 19/19 TC, đang thực hiện quy trình, thủ tục, hồ sơ đề nghị công nhận đạt chuẩn NTM trong quý III-2019.

Không chỉ thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”, Hội LHPN huyện Châu Thành còn tập trung thực hiện chương trình Đồng khởi khởi nghiệp thoát nghèo bền vững. Chủ tịch Hội LHPN huyện Lê Thị Kim Thu cho biết: Những năm qua, các cấp hội trong huyện đã giới thiệu việc làm cho trên 4.800 chị em. Phối hợp với Trung tâm Dạy nghề của Hội LHPN tỉnh, Trường Dạy nghề Lê Thị Riêng, Trung tâm Dạy nghề huyện dạy nghề cho trên 4.300 chị em. Giới thiệu vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội, Quỹ hỗ trợ PN phát triển kinh tế, vận động xuất khẩu lao động, thành lập các nhóm liên kết phát triển kinh tế... góp phần giảm nghèo trong hội viên PN.

Nhân rộng mô hình hiểu quả

Qua 10 năm triển khai thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” gắn với xây dựng NTM, toàn tỉnh có trên 770 ngàn lượt hộ gia đình đăng ký thực hiện và đạt TC “gia đình 5 không 3 sạch”. Mỗi năm, các hộ gia đình đều phải đăng ký lại ngay từ đầu năm để cuối năm bình xét.

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Phạm Thị Thanh Thảo cho biết: Hội LHPN tỉnh đã chỉ đạo hội cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên PN đăng ký, thực hiện và nhân rộng mô hình “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”; phối hợp với các cơ quan chuyên môn mở các lớp tập huấn, hướng dẫn kiến thức và hỗ trợ kinh phí, kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, kinh doanh. Chỉ đạo Hội LHPN các huyện, thành phố, các ban công tác nữ và Ban nữ công Liên đoàn Lao động tỉnh lồng ghép tuyên truyền học tập bằng nhiều hình thức như: tuyên truyền miệng, truyền thanh, sinh hoạt tổ, hội, tổ chức tọa đàm, tham quan học tập kinh nghiệm, xây dựng mô hình tuyên truyền gắn với thực hiện TC người PN Việt Nam thời kỳ mới, phong trào xây dựng NTM.

“Hội LHPN huyện sẽ tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” từ huyện đến cơ sở và tiếp tục hỗ trợ các xã thực hiện các TC xây dựng NTM, đặc biệt là xã Phú Túc để xã sớm đạt chuẩn NTM. Các xã còn lại phấn đấu đạt từ 14 TC trở lên. Vận động nguồn trong hội viên, PN góp phần xây dựng NTM như đóng góp tiền, ngày công, đất đai, hoa màu... vận động người dân tăng cường thực hiện các phần việc thuộc hộ gia đình, góp phần nâng chất TC NTM”, Chủ tịch Hội LHPN huyện Châu Thành Lê Thị Kim Thu nhấn mạnh.

Theo Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Phạm Thị Thanh Thảo, Hội LHPN các cấp tiếp tục tham mưu cấp ủy cùng cấp chỉ đạo các ngành liên quan phối hợp thực hiện đồng bộ cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” gắn với phong trào thi đua PN tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”. Chú trọng công tác học tập, đăng ký, bình xét gia đình hội viên, PN đạt các TC “5 không 3 sạch” theo chỉ tiêu nghị quyết đề ra.

Bài, ảnh: P.Tuyết

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN