Quản lý nghiêm đất công, đất công ích

14/11/2010 - 16:32

Theo Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Giồng Trôm, thời gian qua, huyện đã thực hiện nghiêm công tác kiểm kê, thống kê, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất đúng theo quy trình và có khảo sát thực địa. Định kỳ 5 năm, huyện tiến hành tổng kiểm kê đất 1 lần; hàng năm, tổ chức thống kê vào cuối năm nhằm đánh giá mức độ bám quy hoạch, kế hoạch trong thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất.

Thực hiện Chỉ thị 04/2009 của UBND tỉnh, huyện đã thống kê, rà soát đất công không có nhu cầu sử dụng. Thời gian qua, trên 62 ngàn mét vuông đất công đã được tiến hành thanh lý ở các chợ Tân Hào, Châu Bình, Phước Long, Thạnh Phú Đông, Hưng Lễ và một số cơ quan làm việc của huyện. Đến nay, huyện đã rà soát gần 46 ngàn mét vuông đất công, đất công ích không có nhu cầu sử dụng và đang đề nghị thanh lý ở các xã: Châu Bình, Phong Nẫm, Sơn Phú, Phong Mỹ, Mỹ Thạnh, Bình Thành… Diện tích đất đo đạc đã được cập nhật vào sổ địa chính và đề nghị UBND tỉnh xác lập pháp lý, quản lý sử dụng đất đúng mục đích được giao, cho thuê đất đúng thẩm quyền.

Tuy nhiên, trong quá trình quản lý đất công, Giồng Trôm vẫn còn một số diện tích đất chưa đề nghị tỉnh xác lập pháp lý nên đã xảy ra một số trường hợp bị lấn chiếm. Theo chỉ đạo của UBND huyện, UBND các xã có đất công bị lấn chiếm sẽ phối hợp với đoàn công tác liên ngành huyện tiếp tục giải quyết dứt điểm. Những trường hợp đất không có nhu cầu sử dụng thì đề nghị thanh lý; trường hợp chưa xác lập pháp lý sẽ tiến hành đề nghị tỉnh xác lập pháp lý; đồng thời, cấm trụ ranh để tránh tình trạng lấn chiếm đất công xảy ra.

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN