Quan tâm đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm

15/10/2019 - 20:24

Trong 9 tháng năm 2019, toàn tỉnh có thêm 20.652 ngàn người được giải quyết việc làm, đạt tỷ lệ trên 114% so với kế hoạch. Công tác cho vay vốn Quỹ Quốc gia về việc làm thường xuyên được quan tâm và cho vay đúng mục đích, sử dụng nguồn vốn có hiệu quả, tạo được việc làm mới cho số lao động nhàn rỗi tại địa phương. Trong năm, đã cho vay vốn Quỹ Quốc gia về việc làm thường xuyên cho 1.015 dự án, với số tiền trên 24,8 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho 1.200 lao động.

Theo bà Nguyễn Thị Bé Mười - Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, bên cạnh kết quả vẫn còn một số khó khăn, hạn chế như: hệ thống cơ sở giáo dục nghề nghiệp vẫn còn sức ỳ, chưa theo kịp yêu cầu; tình trạng mất cân đối trong cơ cấu ngành nghề đào tạo chậm được khắc phục; một số ngành nghề chưa phù hợp nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Đáng chú ý, chất lượng, hiệu quả đào tạo của nhiều cơ sở giáo dục nghề nghiệp còn thấp, chưa gắn với nhu cầu nhân lực của từng ngành, từng địa phương...

Bà Nguyễn Thị Bé Mười cho biết, để thực hiện hiệu quả công tác giáo dục nghề nghiệp gắn với giải quyết việc làm cần đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nghề nghiệp. Chú trọng đổi mới hình thức, nội dung thông tin tài liệu tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng; đổi mới công tác quản lý của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo hướng tăng quyền tự chủ và trách nhiệm giải trình; nâng cao năng lực về phân tích, dự báo nhu cầu nguồn nhân lực qua đào tạo thuộc các lĩnh vực, ngành nghề, đặc biệt là đối với các ngành, lĩnh vực mũi nhọn; tập trung công tác hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau trung học; tăng cường liên kết giữa các cơ sở đào tạo với các doanh nghiệp, tiếp tục đào tạo nghề theo đặt hàng của doanh nghiệp, tổ chức tốt công tác thông tin hai chiều giữa cơ sở đào tạo nghề với doanh nghiệp...

Mỹ An

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN