Quan tâm vận hành Không gian khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

12/05/2020 - 19:57

Tại hội nghị sơ kết 4 năm triển khai thực hiện Chương trình Đồng khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp, Bí thư Tỉnh ủy Phan Văn Mãi nhấn mạnh: Cần quan tâm vận hành tốt Không gian khởi nghiệp đổi mới sáng tạo nhằm phát huy hiệu quả trong thời gian tới, lưu ý chọn những con người phù hợp để quản lý, vận hành không gian này.

Từ khi ra mắt, Không gian khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (Mekong Innovation Hub) được kỳ vọng sẽ là trung tâm thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Không gian đã tổ chức được các hoạt động hỗ trợ cộng đồng khởi nghiệp: làm việc với Hanwha Dreamplus (bộ phận chuyên trách hỗ trợ khởi nghiệp của Tập đoàn Hanwha - Hàn Quốc) về các hoạt động hợp tác thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh; công bố và triển khai chương trình ươm tạo khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh; gặp gỡ Mạng lưới cố vấn khởi nghiệp lần III-2019; triển khai chương trình kết nối sản phẩm khởi nghiệp tại các khu - điểm du lịch và tham gia Tuần lễ Bến Tre tại TP. Hồ Chí Minh năm 2019; triển khai chương trình đào tạo đổi mới sáng tạo cho các doanh nghiệp và hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh; tổ chức họp mặt khởi nghiệp định kỳ hàng tuần, hàng tháng gắn với gặp gỡ Mạng lưới cố vấn khởi nghiệp tỉnh Bến Tre năm 2020; bố trí cán bộ chuyên trách thực hiện công tác hỗ trợ khởi nghiệp tại Mekong Innovation Hub.

Nhiên Luận

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN