Xây dựng lực lượng Bộ đội Biên phòng chính quy, hiện đại

Xây dựng lực lượng Bộ đội Biên phòng chính quy, hiện đại