COVID-19 tới 6h sáng 12-7-2020: Thế giới gần 577.000 ca tử vong, các bang Mỹ tăng kỷ lục ca nhiễm

COVID-19 tới 6h sáng 12-7-2020: Thế giới gần 577.000 ca tử vong, các bang Mỹ tăng kỷ lục ca nhiễm