Philippines: Các đồng minh của Tổng thống Duterte thắng lớn

Philippines: Các đồng minh của Tổng thống Duterte thắng lớn