Căng thẳng quanh vụ điệp viên Skripal: Thụy Điển triệu Đại sứ Nga

Căng thẳng quanh vụ điệp viên Skripal: Thụy Điển triệu Đại sứ Nga