Mỹ tuyên bố rút khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc

Mỹ tuyên bố rút khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc