Thủ tướng Anh đối mặt với cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm lần 2

Thủ tướng Anh đối mặt với cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm lần 2