Quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi

11/08/2019 - 19:27

BDK - Ngày 3-7-2019, HĐND tỉnh có Nghị quyết số 09 về quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi và có hiệu lực thi hành từ ngày 3-7-2019.

Đối tượng áp dụng là các cơ quan, đơn vị, tổ chức được giao nhiệm vụ chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh. Người cao tuổi theo quy định của Luật Người cao tuổi 70, 75, 80, 85, 90, 95 tuổi và trên 100 tuổi đang sinh sống trên địa bàn tỉnh.

* Đối tượng và mức quà tặng

- Người cao tuổi thọ 70, 75 tuổi được UBND cấp xã chúc thọ và tặng 200 ngàn đồng.

- Người cao tuổi thọ 80, 85 tuổi được UBND cấp xã chúc thọ và tặng 300 ngàn đồng.

- Người cao tuổi thọ 90 tuổi được Chủ tịch UBND tỉnh chúc thọ và tặng quà gồm hiện vật trị giá 500 ngàn đồng và 500 ngàn đồng tiền mặt.

- Người cao tuổi thọ 95 tuổi được UBND cấp huyện chúc thọ và tặng quà gồm hiện vật trị giá 500 ngàn đồng và 500 ngàn đồng tiền mặt.

- Người cao tuổi thọ trên 100 tuổi hàng năm được UBND cấp huyện chúc thọ và tặng 700 ngàn đồng tiền mặt.

- Người cao tuổi thọ 110 tuổi được UBND cấp huyện tổ chức lễ mừng thọ và mức quà tặng 8 triệu đồng. Trong đó, tặng tiền mặt 5 triệu đồng và kinh phí tổ chức lễ mừng thọ là 3 triệu đồng.

* Nguồn kinh phí thực hiện

- Kinh phí chúc thọ và tặng quà người cao tuổi thọ 100 tuổi và 90 tuổi được ngân sách tỉnh bố trí trong dự toán thường xuyên hàng năm của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Kinh phí chúc thọ và quà tặng đối với các đối tượng còn lại được ngân sách bố trí trong dự toán chi thường xuyên hàng năm của cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ tặng quà cho người cao tuổi.

Thu Huyền

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN