Quy định về tặng, nhận quà tặng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị

13/08/2019 - 19:36

Theo Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 1-7-2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng có hiệu lực từ ngày 15-8-2019.

Theo đó, cơ quan, tổ chức, đơn vị, người có chức vụ, quyền hạn chỉ được sử dụng tài chính công, tài sản công để làm quà tặng vì mục đích từ thiện, đối ngoại và thực hiện chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật.

Việc tặng quà phải thực hiện đúng chế độ, định mức, tiêu chuẩn, đối tượng theo quy định của pháp luật; cơ quan, đơn vị tặng quà phải hạch toán kế toán và thực hiện công khai trong cơ quan, đơn vị mình theo đúng quy định của pháp luật.

* UBND tỉnh có Công văn số 3046/UBND-NC, ngày 24-6-2019 về việc tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng của cán bộ, công chức, viên chức trong thi hành công vụ.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ngành và địa phương phải gương mẫu, đi đầu trong việc thực hiện các quy định của Đảng và Nhà nước về phòng, chống tham nhũng; nếu để xảy ra tiêu cực, tham nhũng tại cơ quan, đơn vị do mình phụ trách, thì người đứng đầu phải chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, UBND tỉnh; phải xem nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tiêu cực, tham nhũng tại cơ quan, đơn vị là nhiệm vụ chính trị quan trọng và phải thực hiện thường xuyên, liên tục, làm tiêu chí để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của từng cơ quan, đơn vị.

Đẩy mạnh công tác phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi tham nhũng, tiêu cực trong chính lực lượng chức năng và đội ngũ cán bộ, công chức thực thi pháp luật. Thực hiện nghiêm quy tắc ứng xử, quy trình thực hiện chuyên môn nghiệp vụ - ban hành Quy chế làm việc cụ thể, rõ ràng, minh bạch và có cơ chế kiểm soát hiệu quả đối với cán bộ, công chức khi thi hành công vụ, kiểm tra, thanh tra, điều tra thi hành án, thuê, quản lý thị trường, bảo đảm ngăn chặn cho được tình trạng lợi dụng chức vụ, quyền hạn để sách nhiễu, “vòi vĩnh”, vụ lợi, nhằm phục vụ cho động cơ cá nhân.

Từng cơ quan, đơn vị phải ứng dụng công nghệ thông tin để hạn chế tối đa việc tiếp xúc trực tiếp của cán bộ, công chức, viên chức với người dân, doanh nghiệp khi giải quyết công việc; tăng cường sử dụng hệ thống ghi âm, ghi hình, camera trực tuyến tại các địa điểm có tiếp xúc với người dân, doanh nghiệp. Công bố rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận các ý kiến phản ánh của người dân, doanh nghiệp; có biện pháp ngăn chặn và kịp thời xử lý các hành vi vi phạm của cán bộ, công chức, viên chức…

Thư Kỳ (tổng hợp)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN