Quý II-2020, thanh tra phát hiện sai phạm hơn 900 triệu đồng

28/06/2020 - 18:39

Trong quý II-2020, Thanh tra tỉnh tiến hành 22 cuộc thanh tra theo kế hoạch. Đã kết thúc 14 cuộc, ban hành kết luận 12 cuộc, phát hiện 2 đơn vị sai phạm về kinh tế.

Qua thanh tra đã phát hiện những vi phạm chủ yếu như về quản lý tài chính;  mua sắm tài sản công không đúng quy định; chi không đúng mục đích tiền do đoàn từ thiện hỗ trợ cho bệnh nhân. Tổng số tiền vi phạm là 911 triệu đồng. Thanh tra tỉnh đã kiến nghị thu hồi 885 triệu đồng; kiến nghị chấn chỉnh, khắc phục sai sót 26 triệu đồng.

Thanh tra chuyên ngành tỉnh đã tiến hành 1.132 cuộc thanh tra, kiểm tra đối với 789 cá nhân và 51 tổ chức. Nội dung thanh tra, kiểm tra trên các lĩnh vực: chất lượng sản phẩm nông nghiệp, du lịch, quảng cáo, y tế, giao thông, kinh doanh dịch vụ, tài nguyên - môi trường...

Cơ quan chức năng đã phát hiện 114 cá nhân và 24 tổ chức vi phạm, chủ yếu  là vi phạm quy định về hoạt động quảng cáo, kinh doanh karaoke, trật tự an toàn giao thông đường bộ, thực phẩm không đảm bảo an toàn vệ sinh, chất lượng đo lường, vệ sinh môi trường, y tế… Đã ban hành 138 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 230,6 triệu đồng.

H.Đức

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN