Quyền lợi của người tham gia BHXH tự nguyện

16/05/2019 - 19:37

Người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện được hưởng 2 chế độ hưu trí và tử tuất, được cấp thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) khi đang hưởng lương hưu.

Ngoài đối tượng bắt buộc tham gia BHXH, người lao động thuộc các đối tượng còn lại đều được quyền tham gia BHXH tự nguyện. Tham gia BHXH tự nguyện, khi đến tuổi nghỉ hưu và có đủ số năm tham gia BHXH theo quy định người tham gia sẽ được hưởng lương hưu, trường hợp đã tham gia BHXH tự nguyện từ 60 tháng trở lên hoặc nếu chết người thân sẽ được nhận tiền tuất (gồm mai táng phí bằng 10 tháng lương cơ sở và trợ cấp tuất 1 lần).

Nhà nước hỗ trợ tiền đóng BHXH tự nguyện theo tỷ lệ % trên mức đóng BHXH hàng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn. Các đối tượng thuộc diện hộ nghèo sẽ được hỗ trợ 30%, hộ cận nghèo là 25% và các đối tượng khác là 10%. Thời gian hỗ trợ tùy thuộc vào thời gian tham gia BHXH tự nguyện thực tế của mỗi người nhưng không quá 10 năm.

Theo Luật BHXH, chỉ có 1 mức đóng đối với người tham gia BHXH tự nguyện là 22% mức thu nhập mà người tham gia đăng ký đóng. Mức thu nhập này do người tham gia lựa chọn tùy thuộc vào khả năng tài chính của người tham gia.

Cụ thể, nếu một người lao động (không thuộc hộ nghèo hoặc cận nghèo) đóng BHXH tự nguyện 20 năm, ở mức đóng thấp nhất 154 ngàn đồng (22% của mức chuẩn hộ nghèo khu vực nông thôn là 700.000 đồng) thì hàng tháng thực đóng là 138.600 đồng. Nếu đóng đủ 20 năm thì tổng số tiền thực đóng khoảng hơn 33 triệu đồng. Tỷ lệ hưởng lương hưu hàng tháng nếu đóng đủ 20 năm là 55% (nữ). Vậy mức lương hưu hàng tháng ít nhất là 55% x 700.000 đồng/tháng (tăng theo tỷ số tiêu dùng hàng năm) = 385.000 đồng/tháng; lương hưu được điều chỉnh tăng lương theo mức lương cơ sở hoặc theo quy định Chính phủ theo từng thời kỳ.

Ngoài ra, người hưởng lương hưu được cấp thẻ BHYT. Người đang hưởng lương hưu qua đời, thân nhân của người tham gia được nhận mai táng phí bằng 10 tháng lương cơ sở tại thời điểm chết và hưởng tuất một lần.

BHXH

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN