Quyền và nghĩa vụ của người bị tố cáo

25/11/2018 - 18:12

Luật Tố cáo năm 2018 kế thừa và phát triển các quy định của Luật Tố cáo năm 2011. Khoản 1, Điều 10 Luật Tố cáo năm 2018 quy định người bị tố cáo có các quyền như sau:  Được thông báo về nội dung tố cáo, việc gia hạn giải quyết tố cáo, đình chỉ, tạm đình chỉ việc giải quyết tố cáo, tiếp tục giải quyết tố cáo; Được giải trình, đưa ra chứng cứ để chứng minh nội dung tố cáo là không đúng sự thật; Được nhận kết luận nội dung tố cáo; Yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xử lý người cố ý tố cáo sai sự thật, người giải quyết tố cáo trái pháp luật; Được phục hồi danh dự, khôi phục quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm, được xin lỗi, cải chính công khai, được bồi thường thiệt hại do việc tố cáo, giải quyết tố cáo không đúng gây ra theo quy định của pháp luật.

Để đảm bảo quyền của người bị tố cáo, Luật Tố cáo năm 2018 quy định mở rộng hơn như người bị tố cáo được bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp khi chưa có kết luận nội dung tố cáo của người giải quyết tố cáo. Luật cũng quy định, người bị tố cáo được khiếu nại quyết định xử lý của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Khoản 2, Điều 10 Luật Tố cáo năm 2018 quy định, người bị tố cáo có các nghĩa vụ như sau: Giải trình về hành vi bị tố cáo; cung cấp thông tin, tài liệu liên quan khi cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền yêu cầu; Chấp hành nghiêm chỉnh quyết định xử lý theo kết luận nội dung tố cáo của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền; Bồi thường thiệt hại, bồi hoàn do hành vi trái pháp luật của mình gây ra.

Ngoài ra, Luật quy định: Người bị tố cáo có nghĩa vụ có mặt để làm việc theo yêu cầu của người giải quyết tố cáo. Quy định mới này nhằm đảm bảo trình tự về thời gian trong quá trình giải quyết tố cáo; đồng thời, cũng nhằm ngăn chặn trường hợp người bị tố cáo cố tình trì hoãn, kéo dài thời gian giải quyết tố cáo, trong đó có khả năng làm phát sinh thêm những tình tiết khác.

Huỳnh Đức

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN