Quyết tâm đưa Mỏ Cày Nam phát triển nhanh, bền vững

15/07/2020 - 07:29

BDK - Phát huy tinh thần đoàn kết, vượt qua khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Mỏ Cày Nam đã nỗ lực phấn đấu thực hiện Nghị quyết (NQ) Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020 đạt nhiều kết quả quan trọng, tạo tiền đề vững chắc cho nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hoạt động vận chuyển, mua bán dừa trên sông Thom là điểm nhấn hấp dẫn khi du lịch Mỏ Cày Nam. Ảnh: Thanh Đồng

Hoạt động vận chuyển, mua bán dừa trên sông Thom là điểm nhấn hấp dẫn khi du lịch Mỏ Cày Nam. Ảnh: Thanh Đồng

Hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân trên địa bàn huyện Mỏ Cày Nam đạt 8,7%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Tỷ trọng công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, xây dựng và thương mại - dịch vụ tăng dần. Khu vực nông, ngư nghiệp chiếm 33%, công nghiệp - xây dựng chiếm 27,5%, thương mại - dịch vụ chiếm 39,5%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 48 triệu đồng/năm (đạt 101,05% so với NQ), tăng 1,65 lần so với nhiệm kỳ trước.

Kinh tế vườn và chăn nuôi được khẳng định là kinh tế mũi nhọn của huyện. Sản xuất sản phẩm sạch, an toàn đáp ứng nhu cầu thị trường ngày càng được chú trọng. Phát triển mạnh vườn dừa hữu cơ, rau hữu cơ, cây ăn trái (bưởi da xanh), chăn nuôi gà, heo theo tiêu chuẩn VietGAP. Trồng xen, nuôi xen, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật tiếp tục được đẩy mạnh. Có 877ha dừa được cải tạo, 5.368ha dừa có trồng xen, nuôi xen hiệu quả. Kinh tế hợp tác có bước phát triển gắn với liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Hơn 50 tổ hợp tác, hợp tác xã có liên kết tiêu thụ với doanh nghiệp. Cục Sở hữu trí tuệ đã cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu “Heo Mỏ Cày Nam” đối với sản phẩm thịt heo tươi và heo giống.

Nhiều công trình trọng điểm được xây dựng hoàn thành và đưa vào sử dụng, tạo diện mạo mới cho đô thị và nông thôn với tổng vốn huy động toàn xã hội ước thực hiện 5.500 tỷ đồng. 16/16 trạm y tế đạt chuẩn quốc gia về cơ sở vật chất (đạt 200% so với NQ); 16/16 xã, thị trấn đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã. Toàn hệ thống có 535 giường bệnh, đạt 38,36 giường/vạn dân. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 90,02% dân số. Công tác đền ơn đáp nghĩa, chính sách đối với người có công luôn được quan tâm thực hiện tốt. Tỷ lệ hộ nghèo hiện nay đạt 4,83%, giảm nghèo bình quân 1,73%/năm (NQ 1,5 %).

Qua 5 năm thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu NQ Đại hội Đảng bộ huyện Mỏ Cày Nam nhiệm kỳ 2015 - 2020 đạt được nhiều kết quả trên tất cả các lĩnh vực. Đa số các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh đạt và vượt so với NQ đề ra (có 29/34 chỉ tiêu vượt và đạt, trong đó có 18 chỉ tiêu vượt). Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội tiếp tục được đầu tư xây dựng đồng bộ, tạo ra diện mạo mới và phục vụ thiết thực cho phát triển kinh tế - xã hội.

Sáng tạo, dám nghĩ, dám làm

Bí thư Huyện ủy Mỏ Cày Nam Nguyễn Thị Hồng Nhung cho biết: “Qua những kết quả đạt được phần nào phản ánh hiệu quả của việc xác định đúng và có tập trung vào một số lĩnh vực trọng tâm để thúc đẩy kinh tế phát triển, tạo ra sự liên kết, hình thành mô hình chuỗi giá trị theo hướng có lợi cho người sản xuất. Văn hóa - xã hội phát triển, chuyển biến rõ nét. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả. Hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền được nâng lên. Tư tưởng trong nội bộ đảng và nhân dân ổn định, luôn tin tưởng vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tạo được sự đồng thuận, thống nhất trong thực hiện NQ nhiệm kỳ”.

Sản phẩm tiểu thủ công nghiệp là thế mạnh của huyện Mỏ Cày Nam. Ảnh: T. Thảo

Sản phẩm tiểu thủ công nghiệp là thế mạnh của huyện Mỏ Cày Nam. Ảnh: T. Thảo

Huyện nhìn nhận những hạn chế như: Kinh tế duy trì mức tăng trưởng khá nhưng tính liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp chưa mang lại hiệu quả cao, còn phụ thuộc vào giá cả thị trường. Tỷ trọng công nghiệp trong cơ cấu kinh tế còn thấp, do phần lớn cơ sở, doanh nghiệp có quy mô nhỏ, năng lực cạnh tranh yếu. Công tác giảm nghèo tính bền vững chưa cao, đời sống một bộ phận nhân dân còn khó khăn.

Tinh thần Đồng khởi tiến bước vào nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XI đề ra chủ đề trình Đại hội xem xét quyết định nội dung: “Phát huy mạnh mẽ tinh thần Đồng khởi; nâng cao năng lực và sức chiến đấu của cán bộ, đảng viên; huy động mọi nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh; xây dựng thành công huyện nông thôn mới vào năm 2025, đô thị Mỏ Cày đạt chuẩn đô thị loại III vào năm 2030”.

“Tinh thần Đồng khởi chúng tôi kế thừa và vận dụng là tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, dám làm. Huy động lực lượng toàn dân đồng thuận, đồng lòng, đồng loạt tham gia phong trào cách mạng. Ý Đảng, lòng dân gặp nhau, thống nhất ý chí và hành động”, Bí thư Huyện ủy Mỏ Cày Nam Nguyễn Thị Hồng Nhung chia sẻ.

Thảo Trần

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN