Đảng ủy Quân sự tỉnh

Quyết tâm xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh

22/07/2020 - 07:47

BDK - Nhiệm kỳ qua, tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển; quốc phòng, an ninh được giữ vững và tăng cường. Tuy nhiên, các thế lực thù địch, phản động tập trung chống phá trên nhiều mặt. Tình hình biến đổi khí hậu, dịch bệnh diễn biến phức tạp đã tác động, ảnh hưởng đến đời sống và hoạt động của lực lượng vũ trang (LLVT) và gia đình cán bộ, chiến sĩ. Đảng bộ Quân sự tỉnh đã đoàn kết, sáng tạo, chủ động khắc phục khó khăn, lãnh đạo LLVT tỉnh hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XI đề ra.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Văn Mãi thăm hỏi tân binh chuẩn bị lên đường nhập ngũ ở huyện Chợ Lách. Ảnh: Đặng Thạch

Bí thư Tỉnh ủy Phan Văn Mãi thăm hỏi tân binh chuẩn bị lên đường nhập ngũ ở huyện Chợ Lách. Ảnh: Đặng Thạch

Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính tr

Đảng ủy Quân sự tỉnh đã tích cực, chủ động tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh tổ chức quán triệt, triển khai nghiêm túc, cụ thể hóa các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo trên lĩnh vực quân sự, quốc phòng sát với yêu cầu nhiệm vụ của địa phương. Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ hàng năm đạt chỉ tiêu, đúng luật định. Tuyển sinh quân sự từng bước đi vào nền nếp. Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh các cấp quán triệt, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Thực hiện có hiệu quả công tác chính sách Quân đội và hậu phương Quân đội.

 Lãnh đạo LLVT tỉnh thực hiện có hiệu quả khâu đột phá nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) và chiến đấu thắng lợi trong mọi tình huống. Quán triệt và thực hiện nghiêm các mệnh lệnh, chỉ thị, kế hoạch SSCĐ. Quán triệt nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên về nhiệm vụ huấn luyện. Kết quả, huấn luyện bộ đội thường trực đạt 99,5%, dân quân tự vệ đạt 83%, dự bị động viên đạt 100% quân số theo chỉ tiêu trên giao.

Tiến hành nhiều giải pháp đồng bộ xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh về chính trị. Quán triệt, thực hiện nghiêm túc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tích cực tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh. Lãnh đạo, chỉ đạo công tác kỹ thuật đáp ứng tốt yêu cầu của LLVT tỉnh làm nhiệm vụ SSCĐ, huấn luyện, diễn tập và hoạt động thường xuyên. Tổ chức thực hiện có hiệu quả “Cuộc vận động 50” đạt hiệu quả tốt, bảo đảm an toàn trong quản lý sử dụng vũ khí trang bị kỹ thuật, an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ và an toàn giao thông.

Nâng chất công tác xây dựng Đảng

Triển khai đồng bộ các biện pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên. Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020. Xây dựng đồng bộ và thực hiện có hiệu quả các nghị quyết lãnh đạo thường kỳ, nghị quyết chuyên đề lãnh đạo các mặt công tác trọng yếu, các chương trình, kế hoạch, quy chế, quy định của Đảng ủy Quân sự tỉnh và cấp ủy các cấp. Chấp hành nghiêm nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ. Thường xuyên củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng; gắn xây dựng cấp ủy với xây dựng đội ngũ cán bộ.

Lãnh đạo thực hiện nghiêm túc công tác xây dựng Đảng và các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Tập trung thực hiện có hiệu quả các biện pháp về xây dựng Đảng theo Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI, XII gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Làm tốt công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên. Phát huy tính nêu gương của cán bộ, đảng viên trong mọi hoạt động của cơ quan, đơn vị. Hàng năm, đánh giá, xếp loại chất lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đối với cán bộ, đảng viên đạt trên 97%; chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở đạt 89,56%; đảng ủy và đảng bộ cơ sở đạt 95,28%; Đảng bộ và Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh luôn đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó, năm 2019 được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đại tá Lê Văn Hùng - Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cho biết: Trong thời gian tới, đơn vị tiếp tục giữ vững sự đoàn kết, thống nhất của cấp ủy, chỉ huy các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, nhất là tập thể Ban Thường vụ, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Chủ động tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu và Tỉnh ủy, UBND tỉnh có biện pháp phù hợp, xử lý kịp thời các tình huống, không để bị động bất ngờ. Tập trung thực hiện 3 khâu đột phá: Nâng cao chất lượng huấn luyện; Tăng cường xây dựng LLVT tỉnh chính quy, chấp hành nghiêm kỷ luật; Nâng cao năng lực, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, vai trò nêu gương của người đứng đầu.

Trong 5 năm tới, phát huy truyền thống anh hùng, với phương châm “Dân chủ - Kỷ cương - Nêu gương - Quyết thắng”, Đảng ủy Quân sự tỉnh quyết tâm xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”. Thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XII, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân khu lần thứ X, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN