Ra mắt quyển lịch sử ngành Giáo dục Thạnh Phú giai đoạn 1945 - 2015

19/11/2019 - 13:55

Quyển lịch sử ngành Giáo dục Thạnh Phú

Quyển lịch sử ngành Giáo dục Thạnh Phú

Kỷ niệm 37 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thạnh Phú đã biên soạn và cho ra mắt quyển lịch sử ngành Giáo dục Thạnh Phú giai đoạn 1945 - 2015.

Quyển lịch sử có 5 chương, gồm: chương mở đầu, các chương giáo dục Thạnh Phú trong kháng chiến chống thực dân pháp xâm lược giai đoạn 1945 - 1954; giáo dục cách mạng Thạnh Phú trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước giai đoạn 1954 - 1975, giáo dục Thạnh Phú trong thời kỳ hòa bình, cùng cả nước đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội giai đoạn 1975 - 2015, chương kết luận và hồi ký của các cựu giáo viên kháng chiến.

Quyển lịch sử ghi lại truyền thống hiếu học của nhân dân Thạnh Phú, những hoạt động nổi bật của ngành giáo dục huyện qua các thời kỳ, tôn vinh những người đã cống hiến công sức, xương máu cho sự phát triển giáo dục huyện nhà và rút ra những kinh nghiệm quý báu trong lãnh đạo, tổ chức dạy và học. Đồng thời, quyển sách làm tài liệu học tập, giáo dục thế hệ hiện tại và mai sau.

                                                                 Tin, ảnh: Văn Minh

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN