Rà soát doanh nghiệp có tên gây nhầm lẫn, quảng cáo các sản phẩm, dịch vụ là hoạt động ngân hàng

07/04/2020 - 13:00

Để tránh tình trạng doanh nghiệp (không phải là tổ chức tín dụng) sử dụng cụm từ “công ty tài chính”, “bank” gây nhầm lẫn cho khách hàng về việc các công ty này là một tổ chức tín dụng và/hoặc quảng cáo có nội dung hoạt động liên quan đến hoạt động ngân hàng trái với quy định của pháp luật xảy ra trên địa bàn tỉnh, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, ngăn chặn việc lợi dụng, mạo danh tổ chức tín dụng để lừa đảo và giảm thiểu tình trạng tín dụng đen trên địa bàn, UBND tỉnh có chỉ đạo đối với các sở, ngành tỉnh.

Cụ thể, Sở Kế hoạch và Đầu tư làm đầu mối phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các sở, ngành có liên quan rà soát các cá nhân, doanh nghiệp và các tổ chức khác đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh có tên có thể gây nhầm lẫn cho khách hàng về việc doanh nghiệp, tổ chức này là tổ chức tín dụng để yêu cầu sửa đổi, điều chỉnh tên đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành. Đồng thời, rà soát các cá nhân, doanh nghiệp và các tổ chức khác đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có hoạt động ngân hàng để yêu cầu các cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức khác chỉ được thực hiện hoạt động ngân hàng khi được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp phép bảo đảm tuân thủ quy định.

UBND tỉnh cũng chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh rà soát, phát hiện, xem xét xử lý theo thẩm quyền và đúng quy định của pháp luật đối với các cá nhân, doanh nghiệp và các tổ chức khác có vi phạm quy định.

Nhiên Luận

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN