Nội dung công bố thành lập quỹ khát vọng

Cách đây 1 tuần

Căn cứ Quyết định  số 460/QĐ-UBND ngày 14/3/2019 của UBND tỉnh Bến Tre về việc cấp giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ Khát Vọng UBND tỉnh.

Quỹ Khát Vọng xin công bố một số thông tin về Quỹ như sau:

a) Tên quỹ: Quỹ Khát Vọng

b) Địa chỉ trụ sở chính của quỹ, điện thoại, email của quỹ:

Trụ sở: 457C Nguyễn Đình Chiểu, phường 8, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

Điện thoại: 02753 510 222

Email: quykhatvong2019@gmail.com

c)  Tôn chỉ, mục đích của quỹ:

c.1. Quỹ từ thiện Khát Vọng (sau đây gọi tắt là Quỹ): là quỹ từ thiện hoạt động phi lợi nhuận, nhằm mục đích hỗ trợ từ thiện, nhân đạo và các mục đích phát triển cộng đồng.

- Tôn chỉ hành động: “…không phân biệt và vô điều kiện…”

- Mục tiêu: “…chia sẻ niềm vui hạnh phúc đến với mọi người và cộng đồng…”

c.2. Quỹ được hình thành từ nguồn vốn đóng góp ban đầu của các sáng lập viên và nguồn tự có hàng năm trên cơ sở đầu tư sinh lợi của Quỹ và tiếp nhận tài trợ của các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước … theo quy định của pháp luật để thực hiện các hoạt động theo tôn chỉ và mục đích của Quỹ.
d) Phạm vi hoạt động của quỹ: trên địa bàn tỉnh Bến Tre

đ) Lĩnh vực hoạt động chính của Quỹ:

- Tiếp nhận các nguồn vốn tài trợ phát triển Quỹ từ các tổ chức, cá nhân…

- Thực hiện đầu tư sinh lợi bổ sung nguồn quỹ phục vụ các mục tiêu của quỹ.

- Thực hiện các kế hoạch và các dự án theo mục đích hoạt động của quỹ.

e) Số tài khoản, tên, địa chỉ ngân hàng nơi Quỹ mở tài khoản:

Số TK: 029114730001     

Tên TK: Quỹ Khát Vọng

Ngân hàng: Bưu điện Liên Việt chi nhánh Bến Tre
g) Họ tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật của Quỹ:
- Ông Đoàn Văn Đạo: Trưởng ban sáng lập Quỹ Khát Vọng
- Địa chỉ: Số 125B, Đại lộ Đồng Khởi, Phường  Phú Khương, Thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

- Quốc tịch: Việt Nam

h)  Số, ký hiệu, ngày, tháng, năm và cơ quan cấp giấy phép thành  lập và công nhận điều lệ quỹ: Quyết định số 460/QĐ-UBND ngày 14/3/2019 của UBND tỉnh Bến Tre về việc cấp giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ Khát Vọng.

i) Số tài sản đóng góp thành lập quỹ của các sáng lập viện: 1.000.000.000 đồng (Một tỷ đồng chẵn).

 

 

LIÊN HỆ