Sắp xếp lại công đoàn ngành địa phương và ngành giáo dục cấp huyện

07/06/2017 - 07:09

Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh, thành phố ban hành quyết định giải thể và chấm dứt hoạt động của ban chấp hành (BCH) các công đoàn (CĐ) ngành địa phương, chuyển các CĐ cơ sở trực thuộc CĐ ngành địa phương được sắp xếp lại về trực thuộc sự quản lý, chỉ đạo của CĐ cấp trên khác phù hợp với đối tượng tập hợp theo quy định của Điều lệ CĐ Việt Nam. 

Ban Thường vụ LĐLĐ cấp huyện ban hành quyết định giải thể và chấm dứt hoạt động của BCH CĐ giáo dục cấp huyện hiện có, chuyển các CĐ cơ sở trường học về trực thuộc sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp của LĐLĐ cấp huyện.

Đối tượng sắp xếp là các CĐ ngành địa phương có dưới 2.000 đoàn viên và CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở khác trực thuộc LĐLĐ tỉnh, thành phố, không có trong quy định của Điều lệ CĐ Việt Nam, các CĐ giáo dục cấp huyện. Các CĐ ngành địa phương không thuộc đối tượng sắp xếp lại bao gồm: CĐ viên chức, CĐ ngành y tế, CĐ ngành giáo dục, CĐ ngành dệt may cấp tỉnh. Đây là nội dung được thể hiện trong Hướng dẫn số 704/HD-TLĐ, ngày 12-5-2017 của Tổng LĐLĐ Việt Nam về sắp xếp lại CĐ ngành địa phương, CĐ ngành giáo dục cấp huyện.

Hướng dẫn này còn đề cập đến việc: Điều động cán bộ chuyên trách CĐ ngành địa phương được giải thể tăng cường cho CĐ cấp trên khác có đông đoàn viên, thiếu biên chế và cơ quan LĐLĐ cấp tỉnh. Cán bộ CĐ chuyên trách của CĐ giáo dục cấp huyện (nếu có) điều động về làm việc tại cơ quan LĐLĐ cấp huyện. Trường hợp cán bộ CĐ chuyên trách có nguyện vọng khác, như: chuyển sang cơ quan chuyên môn thuộc các sở, phòng giáo dục, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp... được cơ quan chuyên môn có thẩm quyền đồng ý thì xem xét, tạo điều kiện cho cán bộ CĐ chuyển công tác. Trường hợp cán bộ CĐ chuyên trách giữ chức vụ lãnh đạo có nguyện vọng nghỉ hưu trước tuổi, nếu tuổi công tác còn dưới 30 tháng, tính từ thời điểm có quyết định sắp xếp lại thì tạo điều kiện thực hiện theo nguyện vọng cán bộ.

Kinh phí thực hiện từ nguồn ngân sách CĐ. Quá trình điều động và sắp xếp cán bộ CĐ chuyên trách phải gắn với xây dựng lộ trình tinh giản biên chế đến năm 2021 theo tinh thần Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17-4-2015 của Bộ Chính trị (khóa XI).

Minh Quốc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN