Sắp xếp, tinh gọn các đơn vị sự nghiệp khoa học và công nghệ

06/03/2020 - 08:03

BDK - Thực hiện kế hoạch của UBND tỉnh về sắp xếp tổ chức, tinh gọn bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã chủ động rà soát, sắp xếp bộ máy tổ chức, hợp nhất các đơn vị sự nghiệp KH&CN công lập, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới có lộ trình và bước đi vững chắc, phù hợp với thực tiễn của ngành, địa phương.

Mô hình trồng cây có múi sạch bệnh tại Khu sinh học Cái Mơn. Ảnh: Xuân Trang

Mô hình trồng cây có múi sạch bệnh tại Khu sinh học Cái Mơn. Ảnh: Xuân Trang

Tinh gọn và hiệu quả

Ngày 14-1-2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 99/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm KH&CN trực thuộc Sở KH&CN trên cơ sở hợp nhất 3 đơn vị trực thuộc gồm: Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN tỉnh, Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN tỉnh và Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh. Trụ sở chính đặt tại số 415A đường Nguyễn Thị Định, ấp Phú Chiến, xã Phú Hưng, TP. Bến Tre và địa điểm phụ tại Khu sinh học Cái Mơn ấp Vĩnh Bắc, xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách.

Trước khi hợp nhất, 3 đơn vị có 7 phòng chuyên môn, tổng số người làm việc được giao năm 2019 là 28 người, tổng số người hiện có 35 người, trong đó có 25 viên chức nhà nước và 10 hợp đồng lao động. Sau khi thực hiện hợp nhất 3 đơn vị, đã giảm 2 đơn vị trực thuộc, đạt 66,66% so với số lượng đơn vị sự nghiệp ban đầu, vượt 56,66% so với mục tiêu cắt giảm đã đề ra vào năm 2021, rút ngắn thời gian thực hiện cắt giảm theo lộ trình gần 10 năm. Điều này đồng nghĩa với việc đã giảm bớt 2 thủ trưởng đơn vị trực thuộc.

Tương tự, số lượng đầu mối và cơ cấu bên trong của đơn vị sự nghiệp công lập mới đã giảm đi 3 phòng và hiện cơ cấu mới có 4 phòng: Phòng Tổng hợp, Phòng Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Phòng Thông tin và Khu sinh học Cái Mơn.

Có được thành quả này là nhờ Sở KH&CN thực hiện tốt công tác tuyên truyền cho đội ngũ cán bộ, viên chức và người lao động để tạo sự đồng thuận trong việc hợp nhất các đơn vị; cùng với sự nghiên cứu kỹ lưỡng kế hoạch của tỉnh và điều kiện thực tế của đơn vị, sở đã tiến hành triển khai các khâu, các bước một cách khoa học, chắc chắn, có bước đi thích hợp, đúng quy định; nhất là chú trọng phát huy dân chủ đồng thời nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trên cơ sở đề xuất của các đơn vị trực thuộc về phương án sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của đơn vị mình.

Về công tác cán bộ, sở đã điều động Chánh Thanh tra sở giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm KH&CN tỉnh; thủ trưởng các đơn vị trước khi hợp nhất được điều chuyển về giữ chức vụ Phó giám đốc Trung tâm. Tạm thời giữ nguyên số lượng lãnh đạo cấp phó hiện tại và có giải pháp sắp xếp lại số lượng cấp phó đơn vị theo đúng quy định chậm nhất là 3 năm kể từ ngày hợp nhất.

Tiếp tục thực hiện lộ trình

Trước mắt, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, đơn vị sẽ xây dựng kế hoạch, chương trình công tác phù hợp; nâng cao doanh thu hàng năm thông qua việc triển khai ký kết thực hiện các hợp đồng dịch vụ, tư vấn và ứng dụng, chuyển giao công nghệ, mô hình trên các lĩnh vực. Trung tâm KH&CN tỉnh là đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ một phần kinh phí nên đã xây dựng và trình đề án tự chủ của đơn vị để cơ quan có thẩm quyền phê duyệt nhằm giúp cho hoạt động của đơn vị sớm ổn định, tăng nhanh hoạt động ứng dụng, phát triển dịch vụ KH&CN, đổi mới sáng tạo nhằm góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế dựa trên ứng dụng KH&CN và đổi mới sáng tạo.

Để hoàn thành mục tiêu sắp xếp, tinh gọn bộ máy của đơn vị, trong thời gian tới, Sở KH&CN tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; tập trung chỉ đạo các phòng, đơn vị kiện toàn bộ máy, ổn định tổ chức, đề ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động. Đồng thời, tăng cường công tác đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay. Từng bước tinh giản biên chế theo chỉ đạo của cấp trên gắn với việc cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ và tái cơ cấu ngành KH&CN.

Đặng Văn Cử

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN