Sơ kết 1 tháng thu thập thông tin dân cư, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư tại Thạnh Phú

26/10/2018 - 19:34

Đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Quốc Vinh

Đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Quốc Vinh

Chiều 26-10-2018, Chủ tịch UBND huyện Thạnh Phú Đào Công Thương chủ trì Hội nghị sơ kết 1 tháng công tác thu thập thông tin dân cư, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (CSDLQGVDC).

Qua 1 tháng triển khai thực hiện thu thập thông tin dân cư, xây dựng CSDLQGVDC, Công an huyện và các ngành có liên quan đã tổ chức gần 50 cuộc tuyên truyền; xã, thị trấn tổ chức hơn 2.880 cuộc đến các tầng lớp nhân dân. Huyện thành lập các tổ giúp việc xây dựng CSDLQGVDC, tổ công tác hướng dẫn, kiểm tra, theo dõi công an các xã, thị trấn triển khai thu thập thông tin dân cư.

Hiện các xã, thị trấn đang trong tiến độ thực hiện công tác thu thập thông tin dân cư trên mẫu gốc. Một số xã đã nộp phiếu gốc về huyện, tổng số thu thập sau 1 tháng là hơn 23.500 phiếu trong tổng số hơn 176.500 nhân khẩu phải thu thập, đạt tỷ lệ 13,3%. Trong đó, có một số xã thực hiện tốt như: Thạnh Hải được 7.000 phiếu, An Điền hơn 4.000 phiếu, An Thạnh hơn 2.000 phiếu.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND huyện Thạnh Phú Đào Công Thương đề nghị, huyện và xã, thị trấn cần tập trung hơn trong chỉ đạo thực hiện. Trong đó, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giúp người dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của việc thu thập. Ngành Công an có sự phối hợp tốt với Phòng Tư pháp và các ngành liên quan; tham mưu tốt cho Huyện ủy, UBND huyện trong chỉ đạo thực hiện. Bên cạnh đó, thường xuyên theo dõi, nắm bắt tiến độ thực hiện, cập nhật, báo cáo về trên để kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc, nhất là ở các xã có tỷ lệ đạt thấp.

Đối với UBND các xã, thị trấn, cần sâu sát hơn trong lãnh, chỉ đạo. Đặc biệt, phát huy vai trò của các tổ, bám địa bàn, tuy vào điều kiện thực tế mà có cách làm phù hợp, hiệu quả. Phấn đấu đến ngày 31-12-2018, toàn huyện thu thập đạt tỷ lệ ít nhất từ 70% trở lên chỉ tiêu được giao.

Quốc Vinh

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN