Sơ kết công tác Mặt trận 9 tháng, triển khai các giải pháp cuối năm 2019

09/10/2019 - 19:57

BDK.VN - Ngày 9-10-2019, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đoàn Văn Đảnh chủ trì hội nghị sơ kết công tác Mặt trận 9 tháng, triển khai các giải pháp cuối năm 2019.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Đoàn Văn Đảnh đã thông tin nhanh kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Thường trực MTTQ tỉnh báo cáo kết quả công tác mặt trận 9 tháng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng còn lại cuối năm 2019.

Theo đó, 9 tháng qua, MTTQ tỉnh cùng các thành viên đã tập trung triển khai thực hiện tốt các chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2019 đã đề ra. Mặt trận đã kịp thời cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy để tập trung tuyên truyền, vận động thực hiện đạt hiệu quả 5 nội dung công tác mặt trận. Nổi bật là phối hợp tốt công tác chăm lo Tết cho người nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn. Tháo gỡ điểm nghẽn trong công tác tuyên truyền, vận động.

Tuy nhiên, việc nắm bắt dư luận xã hội có lúc, có nơi chưa kịp thời. Công tác tuyên truyền, nhân rộng mô hình còn hạn chế; chưa tham gia tốt Ngày Chủ nhật nông thôn mới; phát huy vài trò làm chủ của người dân, phản biện xã hội ở cấp cơ sở còn lúng túng, khó khăn.

Kết luận hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Đoàn Văn Đảnh ghi nhận những nỗ lực của MTTQ các cấp, các thành viên đã có nhiều hoạt động tích cực, hiệu quả, cần tiếp tục phát huy. Sắp tới, cần kiện toàn bộ máy tổ chức ổn định sau đại hội. Củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của các Tổ tư vấn cơ sở. Phối hợp tổ chức, vận động người dân nông thôn tham gia xuất khẩu lao động, kết hợp tổ chức hiệu quả kế hoạch Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc với Ngày hội cộng đồng làng Dừa. Rà soát, tổng kết hoạt động Quỹ vì người nghèo. Phối hợp tổ chức, xây dựng các mô hình sản xuất có hiệu quả tại mỗi xã, ấp, làm cơ sở nhân rộng toàn tỉnh.

                                                                                        Tin, ảnh: Thu Huyền

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN