Sơ kết công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm 2020

14/07/2020 - 06:55

BDK.VN - Chiều 13-7-2020, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đức, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh chủ trì hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2020. Tham dự, có đại diện lãnh đạo các cơ quan thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh; đại diện lãnh đạo Hội đồng phối hợp PBGDPL các huyện, thành phố.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đức phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đức phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm, công tác PBGDPL, hòa giải cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật được các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể quan tâm phối hợp, thực hiện có hiệu quả. Các cơ quan phối hợp đã thực hiện trên 5,5 ngàn cuộc tuyên truyền với hơn 106,4 ngàn lượt người tham gia; tổ chức 8 cuộc thi tìm hiểu pháp luật; thực hiện gần 200  tin, bài tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; in ấn và phát hành hàng chục ngàn tờ gấp tuyên truyền. Đã tham gia hòa giải thành 140/176 vụ (đạt tỷ lệ 79,5%). Công tác đánh giá, công nhận, xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật được các ngành, các cấp thực hiện hiệu quả. Toàn tỉnh hiện có 157 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Phát biểu tại hội nghị, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đức đề nghị: Trong thời gian tới, công tác tuyên truyền PBGDPL cần đổi mới về hình thức, đa dạng về nội dung, phù hợp với từng nhóm đối tượng và thực sự mang hiệu quả cao.

Các thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL, các địa phương, đơn vị cần phối hợp chặt chẽ hơn trong công tác tuyên truyền, khai thác tốt các kênh tuyên truyền. Trong đó, Sở Tư pháp với tư cách là cơ quan thường trực cần thực hiện tốt vai trò điều phối hoạt động, phân công giao việc hiệu quả. Quan tâm kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật; thường xuyên tổ chức tập huấn kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ này.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động PBGDPL và kịp thời tuyên dương, nhân rộng những tập thể, cá nhân điển hình. Phát huy vai trò, trách nhiệm và chủ động hơn đối với công việc.

Tin, ảnh: H.Đức

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN