Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Triển khai công tác cải thiện chỉ số cải cách hành chính

12/06/2018 - 22:18

Người lao động tìm hiểu các thông tin để chọn lựa nghề nghiệp.

Người lao động tìm hiểu các thông tin để chọn lựa nghề nghiệp. 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội vừa tổ chức triển khai các giải pháp nhằm cải thiện chỉ số cải cách hành chính (CCHC) 6 tháng cuối năm 2018. Các giải pháp đưa ra dựa trên ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại hội nghị phân tích, đánh giá chỉ số CCHC diễn ra trước đó.

Theo đó, kế hoạch cải thiện chỉ số CCHC của ngành lao động - thương binh và xã hội năm 2018 có 8 lĩnh vực được cụ thể thành 33 tiêu chí. Mỗi tiêu chí có đánh giá kết quả 6 tháng đầu năm và giải pháp, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Trong đó, nhóm tiêu chí cần đặc biệt quan tâm thực hiện là hiện đại hóa hành chính, với một số giải pháp cụ thể: đảm bảo tỷ lệ văn bản đi dạng điện tử phát hành qua phần mềm VNPT I-Office so với tổng số văn bản đi, phát hành trong năm của cơ quan phải trên 60%; tăng cường sử dụng mail công vụ trong trao đổi công việc theo quy định; đưa thông tin, hình ảnh về hoạt động của đơn vị lên website theo quy chế; tỷ lệ hồ sơ các thủ tục hành chính được xử lý trực tuyến mức độ 3, 4 trên cổng dịch vụ hành chính công trực tuyến so với tổng số hồ sơ các thủ tục hành chính phát sinh trong năm của cơ quan phải đạt trên 60%.

Ông Nguyễn Minh Lập - Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội giao khối trưởng khối thi đua các đơn vị sự nghiệp công lập hướng dẫn các đơn vị trực thuộc sở cụ thể hóa thành kế hoạch chi tiết và bổ sung vào chỉ tiêu xét thi đua cuối năm 2018.

Tin, ảnh: T. Thảo

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN