Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo về việc thu hồi Công văn số 3927

01/08/2020 - 21:37

Ngày 31-7-2020, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH, TT&DL) đã phát hành Công văn số 3927, nội dung tạm dừng các hoạt động lễ hội, vui chơi không cần thiết để phòng chống dịch Covid-19.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở VH, TT&DL đã có Công văn số 3940, ngày 31-7-2020, thông báo đến các đơn vị có liên quan về việc thu hồi Công văn số số 3927 với lý do chờ chỉ đạo cụ thể của UBND tỉnh. Sau khi UBND tỉnh chỉ đạo, Sở VH, TT&DL sẽ có văn bản triển khai thực hiện.

PV

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN