Sử dụng 2 giếng quan trắc cấp nước ngọt cho người dân

05/04/2020 - 19:00

BDK - Tại xã An Khánh, huyện Châu Thành, Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Nam, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa đưa vào sử dụng điểm cung cấp nước ngọt miễn phí cho nhân dân chống hạn mặn.

Lực lượng lắp đặt 2 máy bơm tại mạng lưới quan trắc nước dưới đất quốc gia để cung cấp nước ngọt cho dân.

Lực lượng lắp đặt 2 máy bơm tại mạng lưới quan trắc nước dưới đất quốc gia để cung cấp nước ngọt cho dân.

Điểm cấp nước ngọt đã sử dụng nguồn nước từ mạng lưới quan trắc nước dưới đất quốc gia tại tỉnh. Hệ thống có 7 giếng quan trắc ở 7 tầng nước, trong đó đơn vị quản lý (Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia) sử dụng 2 giếng quan trắc ở chiều sâu khoảng 300m (độ mặn 0,3%o) để phục vụ nhu cầu nước ngọt của người dân địa phương. Trước khi cung cấp cho người dân, nguồn nước dưới đất được qua hệ thống lọc, với 2 máy bơm có công suất cung cấp 300m3/ngày đêm.

Điểm cung cấp nước ngọt sẽ phục vụ cho 1.524 nhân khẩu ở ấp An Thạnh, xã An Khánh và những người có nhu cầu sử dụng nguồn nước ngọt ở địa phương. Thời gian cung cấp đến qua mùa mặn 2019-2020.

Theo Trưởng phòng quản lý Tài nguyên và Khí tượng thủy văn, Sở Tài nguyên và Môi trường Huỳnh Yến Vân, đưa vào sử dụng nguồn nước dưới đất là giải pháp tình thế cho người dân trong mùa mặn. Đây là sự chia sẻ rất lớn với người dân trong tỉnh nói chung và xã An Khánh nói riêng trước diễn biến gay gắt của hạn mặn. Do đó, người dân nên sử dụng nguồn nước tiết kiệm, đúng mục đích ý nghĩa thiết thực của công trình.

Tin, ảnh: Phan Hân

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN