Sử dụng lao động chưa thành niên

16/07/2019 - 19:42

Cán bộ công đoàn cấp trên cơ sở góp ý xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh. Ảnh: Tr. Quốc

Cán bộ công đoàn cấp trên cơ sở góp ý xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh. Ảnh: Tr. Quốc

Hỏi: Xin cho biết việc sử dụng và nguyên tắc sử dụng lao động chưa thành niên là như thế nào?

Trả lời: Theo Điều 161, 162 và 163 của Bộ luật Lao động được quy định như sau:

Lao động chưa thành niên: Người lao động (NLĐ) chưa thành niên là NLĐ dưới 18 tuổi.

Sử dụng NLĐ chưa thành niên:

1. Người sử dụng lao động (NSDLĐ) chỉ được sử dụng NLĐ chưa thành niên vào những công việc phù hợp với sức khỏe để bảo đảm sự phát triển thể lực, trí lực, nhân cách và có trách nhiệm quan tâm chăm sóc NLĐ chưa thành niên về các mặt lao động, tiền lương, sức khỏe, học tập trong quá trình lao động.

2. Khi sử dụng NLĐ chưa thành niên, NSDLĐ phải lập sổ theo dõi riêng, ghi đầy đủ họ tên, ngày, tháng, năm sinh, công việc đang làm, kết quả những lần kiểm tra sức khỏe định kỳ và xuất trình khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu.

Nguyên tắc sử dụng lao động là người chưa thành niên:

1. Không được sử dụng lao động chưa thành niên làm những công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc chỗ làm việc, công việc ảnh hưởng xấu tới nhân cách của họ theo danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bộ Y tế ban hành.

2. Thời giờ làm việc của NLĐ chưa thành niên từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi không được quá 8 giờ trong 1 ngày và 40 giờ trong 1 tuần.

Thời giờ làm việc của người dưới 15 tuổi không được quá 4 giờ trong 1 ngày và 20 giờ trong 1 tuần và không được sử dụng làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm.

3. Người từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi được làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm trong một số nghề và công việc theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

4. Không được sử dụng người chưa thành niên sản xuất và kinh doanh cồn, rượu, bia, thuốc lá, chất tác động đến tinh thần và các chất gây nghiện khác.

5. NSDLĐ phải tạo cơ hội để NLĐ chưa thành niên và người dưới 15 tuổi tham gia lao động được học văn hóa.

K. Nguyên

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN