Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV

Đề nghị giao thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở, khu đô thị cho UBND cấp tỉnh

Đề nghị giao thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở, khu đô thị cho UBND cấp tỉnh

Cập Nhật 20-11-2019 19:21:08

Sáng 20-11-2019, Quốc hội thảo luận tại Hội trường về dự án Luật Đầu tư (sửa đổi).

Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh thảo luận dự án Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP)

Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh thảo luận dự án Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP)

Cập Nhật 19-11-2019 20:18:16

Sáng 19-11-2019, Quốc hội (QH) thảo luận ở hội trường về dự án Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP).

Thông cáo số 22 Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV

Thông cáo số 22 Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV

Cập Nhật 19-11-2019 20:18:16

Ngày 19-11-2019, Quốc hội tiếp tục ngày làm việc thứ 22 tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Huy động nguồn lực tư nhân theo hình thức đối tác công tư

Huy động nguồn lực tư nhân theo hình thức đối tác công tư

Cập Nhật 19-11-2019 13:55:30

Sáng 19-11-2019, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP).

Quy định rõ dự án, công trình được miễn giấy phép xây dựng để tránh bị lạm dụng

Quy định rõ dự án, công trình được miễn giấy phép xây dựng để tránh bị lạm dụng

Cập Nhật 18-11-2019 18:41:29

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 8, Quốc hội thảo luận tại tổ về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều; Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng.

Thông cáo số 21 Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV

Thông cáo số 21 Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV

Cập Nhật 18-11-2019 18:41:29

Ngày 18-11-2019, Quốc hội tiếp tục ngày làm việc thứ 21 tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Đề nghị xử lý trách nhiệm tổ chức, cá nhân xây dựng văn bản quy phạm pháp luật không đảm bảo chất lượng

Đề nghị xử lý trách nhiệm tổ chức, cá nhân xây dựng văn bản quy phạm pháp luật không đảm bảo chất lượng

Cập Nhật 15-11-2019 18:30:47

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV, chiều 15-11-2019, Quốc hội thảo luận ở tổ về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Dự án Luật Thanh niên (sửa đổi).

Thông cáo số 20 Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV

Thông cáo số 20 Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV

Cập Nhật 15-11-2019 18:30:47

Ngày 15-11-2019, Quốc hội tiếp tục ngày làm việc thứ 20 tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Đưa hộ kinh doanh vào Luật Doanh nghiệp: Cần đánh giá kỹ tác động, lấy ý kiến rộng rãi

Đưa hộ kinh doanh vào Luật Doanh nghiệp: Cần đánh giá kỹ tác động, lấy ý kiến rộng rãi

Cập Nhật 15-11-2019 13:21:22

Sáng 15-11-2019, trước khi thảo luận tại tổ về dự án luật Doanh nghiệp (sửa đổi), Quốc hội đã nghe Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật Doanh nghiệp (sửa đổi).

Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh thảo luận dự án luật

Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh thảo luận dự án luật

Cập Nhật 14-11-2019 20:56:42

Sáng ngày 14-11-2019, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung Điều 3 Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ.

Thông cáo số 19 Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV

Thông cáo số 19 Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV

Cập Nhật 14-11-2019 20:56:42

Ngày 14-11-2019, Quốc hội tiếp tục ngày làm việc thứ 19 tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Quốc hội thông qua Nghị quyết về phân bổ ngân sách Trung ương năm 2020

Quốc hội thông qua Nghị quyết về phân bổ ngân sách Trung ương năm 2020

Cập Nhật 14-11-2019 12:46:06

Sáng 14-11-2019, với 90,48% đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2020.