Tầm nhìn và chiến lược phát triển kinh tế Bến Tre

Hội thảo chuyên gia xây dựng đề cương tầm nhìn chiến lược phát triển tỉnh Bến Tre

Hội thảo chuyên gia xây dựng đề cương tầm nhìn chiến lược phát triển tỉnh Bến Tre

Cập Nhật 20-03-2019 13:15:56

Sáng 20-3-2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo tham vấn ý kiến của các nhà khoa học, chuyên gia và nhà đầu tư chiến lược để xây dựng Đề cương, làm cơ sở xây dựng Tầm nhìn chiến lược phát triển tỉnh Bến Tre có tính khả thi cao, đáp ứng nhu cầu phát triển tỉnh nhà trong thời gian tới; đồng thời, cũng là cơ sở để lựa chọn đơn vị tư vấn.

Khai mạc Hội thảo chuyên gia về xây dựng Ðề cương tầm nhìn chiến lược phát triển tỉnh Bến Tre

Khai mạc Hội thảo chuyên gia về xây dựng Ðề cương tầm nhìn chiến lược phát triển tỉnh Bến Tre

Cập Nhật 20-03-2019 07:59:54

Hôm nay 20-3-2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo chuyên gia về xây dựng Đề cương tầm nhìn chiến lược phát triển tỉnh Bến Tre.

Tiếp tục lấy văn hóa làm nền tảng để phát triển kinh tế

Tiếp tục lấy văn hóa làm nền tảng để phát triển kinh tế

Cập Nhật 15-03-2019 19:26:02

Phóng viên Báo Đồng Khởi tiếp tục có cuộc gặp gỡ, ghi nhận những ý kiến tâm huyết đóng góp cho sự phát triển của tỉnh nhà.

Tiềm năng và khát vọng vươn lên mạnh mẽ

Tiềm năng và khát vọng vươn lên mạnh mẽ

Cập Nhật 15-03-2019 09:01:37

Nhằm phục vụ cho công tác tổng kết Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2015-2020, tiến tới Đại hội XI Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội thảo chuyên gia về xây dựng đề cương tầm nhìn chiến lược phát triển tỉnh Bến Tre.