Tầm nhìn và chiến lược phát triển kinh tế Bến Tre

Thông qua Đề cương Tầm nhìn chiến lược phát triển tỉnh Bến Tre

Thông qua Đề cương Tầm nhìn chiến lược phát triển tỉnh Bến Tre

Cập Nhật 12-04-2019 19:15:49

Chiều 12-4-2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị đột xuất để thông qua Đề cương (ra đầu bài) Tầm nhìn chiến lược phát triển tỉnh Bến Tre.

Tiếp tục phát huy 3 lợi thế, tiềm năng sẵn có

Cập Nhật 01-04-2019 13:42:47

Bến Tre có 3 lợi thế, tiềm năng có thể chọn làm hướng phát triển đột phá.

Ý kiến thảo luận xây dựng tầm nhìn chiến lược phát triển tỉnh

Ý kiến thảo luận xây dựng tầm nhìn chiến lược phát triển tỉnh

Cập Nhật 27-03-2019 14:12:09

Ngày 26-3-2019, Tỉnh ủy tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt xây dựng đề cương tầm nhìn chiến lược phát triển tỉnh. Tại hội nghị, có nhiều ý kiến đóng góp của các đại biểu xung quanh các vấn đề trọng tâm. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Báo Đồng Khởi tại các tổ thảo luận.

Xây dựng trung tâm du lịch nông nghiệp

Xây dựng trung tâm du lịch nông nghiệp

Cập Nhật 26-03-2019 12:44:46

Làm thế nào để phát triển kinh tế du lịch tỉnh nhà trong thời gian tới là một trong những nội dung được nhiều chuyên gia bàn đến tại Hội thảo chuyên gia về tầm nhìn chiến lược phát triển tỉnh Bến Tre, do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức vào ngày 20-3-2019 vừa qua.

Cần liên kết vùng và tháo gỡ “điểm nghẽn” về hạ tầng giao thông

Cần liên kết vùng và tháo gỡ “điểm nghẽn” về hạ tầng giao thông

Cập Nhật 24-03-2019 19:30:18

Một trong những vấn đề đầu tiên trong xây dựng tầm nhìn chiến lược, ta cần chỉ ra “điểm nghẽn” trong phát triển của tỉnh thời gian qua.

Xây dựng tầm nhìn chiến lược để tạo nền tảng cho xây dựng Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XI (*)

Xây dựng tầm nhìn chiến lược để tạo nền tảng cho xây dựng Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XI (*)

Cập Nhật 21-03-2019 22:14:37

Tại hội thảo, Bí thư Tỉnh ủy Võ Thành Hạo có bài phát biểu khai mạc tâm huyết. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Hội thảo chuyên gia xây dựng đề cương tầm nhìn chiến lược phát triển tỉnh Bến Tre

Hội thảo chuyên gia xây dựng đề cương tầm nhìn chiến lược phát triển tỉnh Bến Tre

Cập Nhật 20-03-2019 13:15:56

Sáng 20-3-2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo tham vấn ý kiến của các nhà khoa học, chuyên gia và nhà đầu tư chiến lược để xây dựng Đề cương, làm cơ sở xây dựng Tầm nhìn chiến lược phát triển tỉnh Bến Tre có tính khả thi cao, đáp ứng nhu cầu phát triển tỉnh nhà trong thời gian tới; đồng thời, cũng là cơ sở để lựa chọn đơn vị tư vấn.

Khai mạc Hội thảo chuyên gia về xây dựng Ðề cương tầm nhìn chiến lược phát triển tỉnh Bến Tre

Khai mạc Hội thảo chuyên gia về xây dựng Ðề cương tầm nhìn chiến lược phát triển tỉnh Bến Tre

Cập Nhật 20-03-2019 07:59:54

Hôm nay 20-3-2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo chuyên gia về xây dựng Đề cương tầm nhìn chiến lược phát triển tỉnh Bến Tre.

Tiếp tục lấy văn hóa làm nền tảng để phát triển kinh tế

Tiếp tục lấy văn hóa làm nền tảng để phát triển kinh tế

Cập Nhật 15-03-2019 19:26:02

Phóng viên Báo Đồng Khởi tiếp tục có cuộc gặp gỡ, ghi nhận những ý kiến tâm huyết đóng góp cho sự phát triển của tỉnh nhà.

Tiềm năng và khát vọng vươn lên mạnh mẽ

Tiềm năng và khát vọng vươn lên mạnh mẽ

Cập Nhật 15-03-2019 09:01:37

Nhằm phục vụ cho công tác tổng kết Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2015-2020, tiến tới Đại hội XI Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội thảo chuyên gia về xây dựng đề cương tầm nhìn chiến lược phát triển tỉnh Bến Tre.