Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất

29/05/2020 - 06:58

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) vừa có văn bản về việc triển khai thực hiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất. Sở LĐ-TB&XH đề nghị Bảo hiểm xã hội tỉnh, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, UBND các huyện, thành phố phối hợp triển khai, hướng dẫn việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đến người sử dụng lao động trên địa bàn để thực hiện theo quy định. Riêng đối với người sử dụng lao động trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh, do Ban Quản lý các khu công nghiệp triển khai, hướng dẫn.

Thẩm quyền, trình tự, thủ tục xác định số lao động thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội tạm thời nghỉ việc, giá trị tài sản bị thiệt hại thực hiện theo quy định tại Điều 28 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29-12-2015 của Bộ LĐ-TB&XH quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Riêng các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp, thẩm quyền, trình tự, thủ tục xác định số lao động thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội tạm thời nghỉ việc, giá trị tài sản bị thiệt hại do Ban Quản lý các khu công nghiệp phối hợp với Sở LĐ-TB&XH, Sở Tài chính thực hiện.

Hồ sơ đề nghị tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 1511/LĐTBXH-BHXH của Bộ LĐ-TB&XH. Việc giải quyết tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất do cơ quan Bảo hiểm xã hội thực hiện theo Phụ lục III ban hành kèm theo Công văn số 1511/LĐTBXH-BHXH.

T.Thảo 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN