Tân Phong hơn 1 tỷ đồng xây dựng giao thông nông thôn

21/12/2018 - 22:18

 Đường nông thôn liên ấp xã Tân Phong. Ảnh: H. Đức

 Đường nông thôn liên ấp xã Tân Phong. Ảnh: H. Đức

Năm 2018, xã Tân Phong, huyện Thạnh Phú xây dựng nhiểu công trình giao thông nông thôn. Tổng nguồn vốn đầu tư xây dựng 3,32 tỷ đồng. Ngân sách tỉnh và huyện 2,64 tỷ đồng. Nguồn vốn từ vận động nhân dân đóng góp tiền mặt 680 triệu đồng. 

Trong năm 2018, xã đã tập trung xây dựng đường lộ ấp Thạnh B đạt chuẩn đường cấp A, dài 890m, kinh phí 1,5 tỷ đồng; đường DC08 ấp Phong, dài 520m, kinh phí 1,2 tỷ đồng.

Cùng trong năm, các ngành, đoàn thể xã Tân Phong đã tích cực vận động nhân dân đóng góp xây dựng được hơn 1,7km đường tổ, liên tổ, ấp với kinh phí hơn 680 triệu đồng.

Ngoài ra, người dân cũng đã hiến đất và hoa màu nơi có công trình đi qua. Tổng trị giá đóng góp xây dựng giao thông nông thôn hơn 1 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, năm 2019, xã Tân Phong vận động nhân dân hiến đất để mở rộng đường, đóng góp kinh phí xây dựng đường trục ấp, đường liên ấp dài hơn 500m.

H.Đức

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN