Tân Thiềng xứng đáng nhận cờ thi đua của Chính phủ

24/04/2019 - 08:01

BDK - Tân Thiềng, huyện Chợ Lách là xã thuần nông, thu nhập chính của người dân chiếm 80% từ nông nghiệp. Thế mạnh kinh tế của xã là trồng cây ăn trái chuyên canh chất lượng cao, sản xuất cây giống - hoa kiểng. Thu nhập bình quân đầu người năm 2018 đạt 41,97 triệu đồng/năm. Để đạt được kết quả trên, trong những năm qua, xã đã phát động phong trào thi đua sâu rộng trong hệ thống chính trị và người dân, nhận được sự đồng tình, hưởng ứng rất cao.

Trao bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua xây dựng xã nông thôn mới Tân Thiềng. Ảnh: Hữu Hiệp

Trao bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua xây dựng xã nông thôn mới Tân Thiềng. Ảnh: Hữu Hiệp

Để phong trào thi đua thật sự đạt hiệu quả cao, lãnh đạo xã đã tập trung triển khai các chủ trương, chính sách đến từng hộ dân, nhất là các chủ trương lớn liên quan trực tiếp đến kinh tế, đời sống người dân. Ngoài kế hoạch tổng quát thực hiện hàng năm, xã còn lập riêng kế hoạch cho việc thông tin, tuyên truyền những nội dung các lĩnh vực trên phương tiện thông tin đại chúng. Trong đó, chú trọng tuyên truyền việc phát huy hiệu quả nguồn vốn trong tổ chức sản xuất, huy động nguồn nhân lực xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, gắn với xây dựng nông thôn mới - NTM”, phong trào thi đua “Đồng khởi mới”, thi đua cải cách hành chính.

 Trong công tác dân vận, ngoài tuyên truyền, phổ biến chủ trương, cơ chế, chính sách, các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo về xây dựng NTM, Ban Chỉ đạo xã phối hợp với MTTQ và các đoàn thể phổ biến, tuyên truyền đến người dân về nội dung, phương pháp, cách làm của từng hoạt động, nhất là công tác giám sát thực hiện nhiệm vụ của từng cấp. Đặc biệt, tập trung tuyên truyền quyền lợi và nghĩa vụ của người dân trong xây dựng NTM, giúp cho người dân hiểu được việc xây dựng NTM là cho cộng đồng dân cư tại chỗ, chính bà con là chủ thể và có vai trò quan trọng; nhấn mạnh phát huy nội lực là chính, tận dụng tối đa nguồn lực cũng như các thế mạnh sẵn có của địa phương để dần tự lực trong việc xây dựng NTM một cách lâu dài và bền vững.

Trong năm 2018, UBND xã đã phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam xã xây dựng mô hình dân vận khéo “Huy động sức dân xây dựng NTM”. Qua đó, vận động thu tiền mặt đóng góp từ nhân dân trên địa bàn và các tổ chức, cá nhân trong và ngoài địa phương trên 2,9 tỷ đồng, đạt 131,8% so với kế hoạch. Bên cạnh đó, người dân còn đóng góp đất đai, hoa màu, ngày công lao động xây dựng các công trình giao thông nông thôn với tổng giá trị 15,67 tỷ đồng, đạt 144,42% so với kế hoạch. Ngoài ra, các ngành, đoàn thể xã còn xây dựng các mô hình dân vận khéo như: Vận động đoàn viên, hội viên xây dựng hố xí hợp vệ sinh, thực hiện “3 sạch”, mô hình “góp vốn xoay vòng” giúp hội viên phát triển kinh tế, mô hình “Xóm đạo bình yên”… góp phần thực hiện đạt các tiêu chí về môi trường và an toàn thực phẩm; giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Các phong trào thi đua đã được áp dụng trong thực tiễn công tác của hầu hết các lĩnh vực như: phong trào thi đua “Quyết tâm thực hiện hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2018”; cán bộ, công chức và người dân đều chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ở địa phương, góp phần xây dựng thành công xã NTM năm 2018. Trong lao động, sản xuất, xuất hiện nhiều mô hình hiệu quả như mô hình cây chôm chôm nghịch vụ, làm cây, con giống, sản xuất hoa kiểng… góp phần tăng thu nhập cho nhân dân địa phương.

Với những kết quả đạt được năm 2018, Tân Thiềng dẫn đầu cụm thi đua các xã, thị trấn trong huyện Chợ Lách, được UBND tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc; đặc biệt  xã đang được đề nghị tặng cờ thi đua của Chính phủ. Năm 2019, xã được tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM.

Bên cạnh việc tăng gia sản xuất, tăng thu nhập cho nhân dân, xã còn quan tâm việc chăm lo gia đình chính sách, gia đình nghèo, cận nghèo, gia đình khó khăn. Từ đó, tạo được lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, nên khi phát động các phong trào cách mạng ở địa phương, nhân dân đều tích cực hưởng ứng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của xã.

(Chủ tịch UBND xã Tân Thiềng Nguyễn Văn Chang)

Văn Tới

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN