Tăng cường các giải pháp đảm bảo an ninh an toàn trường học

29/05/2018 - 19:53

Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) yêu cầu phòng GD&ĐT các huyện, thành phố, các đơn vị trực thuộc sở và các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên tăng cường triển khai và thường xuyên kiểm tra việc xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường và đảm bảo an ninh, an toàn trường học; tăng cường kỷ cương dân chủ, thực hiện có hiệu quả quy tắc ứng xử văn hóa trong tất cả các cơ sở giáo dục trên địa bàn; phối hợp chặt chẽ giữa 3 môi trường giáo dục trong quản lý, giáo dục học sinh và xây dựng môi trường giáo dục an toàn.

Sở GD&ĐT nhắc nhở việc nâng cao ý thức cảnh giác, phòng ngừa và khắc phục ngay các yếu tố có nguy cơ gây mất an toàn trong quản lý tài sản, an toàn phòng chống cháy nổ. Đồng thời, phát huy hiệu quả quy chế phối hợp giữa công an và các cơ sở giáo dục trên địa bàn nhằm thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự trong và ngoài trường học…

Ngoài ra, sở yêu cầu các đơn vị thiết lập công khai đường dây nóng để tiếp nhận và kịp thời xử lý các thông tin liên quan đến an ninh, an toàn trật tự trường học và bạo lực học đường; thực hiện nghiêm chế độ báo cáo theo định kỳ, đột xuất về tình hình an ninh, an toàn trường học đến cơ quan quản lý các cấp, báo về sở kịp thời đầy đủ các thông tin ngay sau khi có sự vụ, sự việc xảy ra.

Ph. Hân

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN