Tăng cường các hoạt động hưởng ứng Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy

26/09/2019 - 06:56

BDK.VN - UBND tỉnh vừa có công văn chỉ đạo về việc tổ chức các hoạt động tiến tới hưởng ứng Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy (PCCC), ngày 4-10-2019.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thành phố theo chức năng được phân công và các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện những nội dung, như sau:

Tiếp tục triển khai có hiệu quả Kế hoạch số 483 ngày 28-1-2019 của UBND tỉnh về công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ (CNCH). Trong đó, phát huy tích cực vai trò của cấp ủy, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các mặt đảm bảo an toàn PCCC.

Củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo PCCC tại các cơ quan, đơn vị, địa phương và cơ sở đảm bảo về số lượng, chất lượng; nâng cao vai trò, trách nhiệm Ban Chỉ đạo PCCC các cấp; nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng PCCC cơ sở.

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và kiến thức PCCC cho cán bộ, công nhân viên, người lao động tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp; các cơ quan truyền thông thường xuyên đăng tải những thông tin về hoạt động kỷ niệm, công tác PCCC.

Tiếp tục phát động mạnh mẽ phong trào toàn dân tham gia PCCC tại cơ sở; phát huy và nhân rộng các mô hình dân vận khéo về PCCC, mô hình xã hội hóa trong vận động kinh phí, trang bị, thiết bị chữa cháy, CNCH tại cơ quan, đơn vị, địa phương và cơ sở; tổ chức tốt lực lượng, phương tiện trực sẵn sàng phục vụ công tác PCCC; treo băng rôn, pano, áp phích tuyên truyền công tác PCCC đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

Tăng cường công tác tự kiểm tra, kiểm tra an toàn PCCC tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, khu dân cư. Công an tỉnh tham mưu UBND tỉnh thành lập đoàn kiểm tra liên ngành, tiến hành kiểm tra an toàn PCCC tại các địa bàn, cơ sở trọng điểm có nguy cơ cháy nổ cao.

Các đơn vị liên quan xây dựng và triển khai thực tập các phương án chữa cháy, phương án CNCH; trong đó, có sự tham gia của nhiều lực lượng đối với các cơ sở và địa bàn trọng điểm…

UBND tỉnh yêu cầu, từ nay cho đến hết ngày 31-10-2019, mỗi sở, ngành và UBND các huyện, thành phố phải tổ chức thực tập ít nhất 1 phương án chữa cháy, CNCH ở cơ sở, khu dân cư. Công an tỉnh tổ chức ít nhất 3 phương án chữa cháy, CNCH của lực lượng Cảnh sát PCCC; trong đó, ít nhất có 1 phương án chữa cháy, CNCH đối với nhà nhiều tầng và có sự phối hợp của nhiều lực lượng.

Theo đó, UBND tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương, các doanh nghiệp… thực hiện nghiêm túc công văn này; đồng thời, báo cáo kết quả thực hiện về Công an tỉnh - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo PCCC tỉnh trước ngày 31-10-2019.

H.Đức

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN