Tăng cường kiểm tra, xử phạt các hộ nuôi tôm sai quy hoạch

24/07/2018 - 18:52

BDK - Cử tri các xã An Đức, An Bình Tây, huyện Ba Tri phản ánh việc nuôi tôm nước mặn trong vùng ngọt hóa, xen trong ruộng lúa vẫn còn xảy ra, gây nhiễm mặn đất nông nghiệp. Kiến nghị tỉnh tăng cường công tác kiểm tra, xử phạt các hộ nuôi tôm sai quy hoạch.

UBND tỉnh trả lời: Vấn đề này, ngay từ năm 2013, UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành, địa phương tổ chức triển khai thực hiện khá tốt; tình trạng khoan giếng lấy nước mặn để nuôi tôm, nuôi tôm chân trắng trong vùng nước ngọt hoàn toàn và một phần đã được kéo giảm. Tuy nhiên, do nghề nuôi tôm biển mang lại hiệu quả khá cao nên gần đây người dân tự ý khoan giếng lấy nước mặn để nuôi tôm và nuôi tôm biển trong vùng nước ngọt hoặc nuôi ngoài vùng quy hoạch có xu hướng tăng và diễn biến phức tạp. Trước tình hình đó, UBND tỉnh đã tổ chức đoàn kiểm tra và ban hành văn bản để chỉ đạo các ngành, địa phương có liên quan tập trung tuyên truyền về những tác hại của việc nuôi tôm biển trong vùng ngọt hóa, việc khoan giếng lấy nước mặn nuôi tôm; hướng dẫn người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi và kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp khoan giếng để lấy nước mặn nuôi tôm, nuôi tôm ngoài vùng quy hoạch. Đồng thời, xác định cụ thể trách nhiệm của ngành, địa phương trong việc quản lý vấn đề trên.

Qua ý kiến phản ánh của cử tri, UBND tỉnh tiếp thu và sẽ chỉ đạo các ngành chức năng kiên quyết xử lý, không để tiếp diễn tình trạng nêu trên.

BBT

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN