Tăng cường quản lý, kết nối liên thông cơ sở cung ứng thuốc

26/05/2020 - 13:24

BDK.VN - Theo Phó giám đốc Sở Y tế Phạm Quốc Tuấn: Qua thực tế kiểm tra, giám sát các cơ sở hành nghề dược trên địa bàn tỉnh và kiểm tra dữ liệu trên hệ thống, vẫn còn nhiều cơ sở chưa thực hiện nghiêm túc các quy định kết nối liên thông cơ sở cung ứng thuốc và hướng dẫn sử dụng hệ thống cơ sở dữ liệu Dược Quốc gia.

Đoàn Thanh tra của Sở Y tế kiểm tra các nhà thuốc trên địa bàn tỉnh.

Đoàn thanh tra của Sở Y tế kiểm tra các nhà thuốc trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, chưa có thiết bị kết nối và không thực hiện việc kết nối liên thông với cổng Dược Quốc gia hoặc đã được cấp tài khoản liên thông nhưng không tiến hành kết nối. Không thực hiện việc cập nhật hoặc nhập không chính xác các thông tin về thuốc trên hệ thống.

Sắp tới, Sở Y tế sẽ tiến hành kiểm tra việc thực hiện các quy định về kinh doanh dược. Đặc biệt là sự tuân thủ của các cơ sở về kết nối liên thông và xử lý các trường hợp vi phạm nếu có.

Để thực hiện đúng các quy định hiện hành, Phòng Y tế huyện, thành phố phổ biến, tập huấn các văn bản pháp luật về dược, các quy định về kết nối liên thông cơ sở cung ứng thuốc đến các cơ sở hành nghề dược trên địa bàn quản lý. Tăng cường công tác tuyên truyền trong cộng đồng, nhằm nâng cao nhận thức và đảm bảo an toàn cho người dân về việc mua, sử dụng thuốc kê đơn theo quy định.

Các đơn vị cung cấp phần mềm kết nối liên thông với cơ sở dữ liệu quốc gia phối hợp với các cơ sở bán lẻ để hướng dẫn, giải quyết và xử lý kịp thời những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện kết nối, đảm bảo thuận lợi trong kinh doanh thuốc.

Được biết, việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện kết nối hệ thống cơ sở dữ liệu Dược Quốc gia đã có hiệu lực với nhà thuốc (từ ngày 1-1-2019) và quầy thuốc (từ ngày 1-1-2020).

Tin, ảnh: Phan Hân

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN