Tăng cường quản lý và tổ chức lễ hội và Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018

13/02/2018 - 10:08

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 629 về việc tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2018 và Tết Nguyên đán Mậu Tuất.

 

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành; UBND các huyện, thành phố tiếp tục tổ chức tuyên truyền, quán triệt và tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Đảng và Chính phủ về công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2018 và Tết Nguyên đán Mậu Tuất như: Chỉ thị số 41 và số 16 của Ban Bí Thư, Chỉ thị số 06 và số 48 của Thủ tướng Chính phủ. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Công văn số 6228 và số 4589 của UBND tỉnh về công tác quản lý và tổ chức lễ hội trên địa bàn tỉnh.

Chủ động tuyên truyền trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị và nhân dân luôn chủ động phòng, chống cháy, nổ; đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong các hoạt động lễ, hội và các sự kiện tại địa phương, không chen lấn nơi đông người, không phóng nhanh, vượt ẩu khi tham gia giao thông.

Tổ chức các lễ hội tín ngưỡng dân gian và các sự kiện phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương; việc tổ chức các hoạt động phải đảm bảo an toàn, tiết kiệm, hiệu quả. Nội dung phần lễ trang nghiêm, phần hội vui tươi, lành mạnh, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, phù hợp với phong tục, tập quán của địa phương. Đẩy mạnh xã hội hóa các nguồn lực khi tổ chức lễ hội. Đảm bảo nếp sống văn minh trong hoạt động lễ hội; tuyệt đối không để xảy ra các hoạt động mê tín dị đoan, cờ bạc, ăn xin…

UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ngành tỉnh; UBND các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung nêu trên; định kỳ hoặc đột xuất gửi báo cáo kết quả về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

 

Quang Khởi

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN