Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người khuyết tật

05/07/2020 - 19:25

BDK.VN - Để triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 39 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người khuyết tật, Thủ tướng chính phủ vừa ký quyết định ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện.

Cô Nguyễn Thị Thành ngụ phường 4, TP. Bến Tre kiếm sống bằng nghề bán tạp hóa tại nhà.

Cô Nguyễn Thị Thành ngụ phường 4, TP. Bến Tre kiếm sống bằng nghề bán tạp hóa tại nhà.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tổ chức nghiên cứu quán triệt sâu rộng và thực hiện nghiêm túc có hiệu quả Chỉ thị số 39, tạo chuyển biến rõ rệt về nhận thức, trách nhiệm, hành động của các ngành, các cấp, các tầng lớp nhân dân về công tác người khuyết tật (NKT).

Hỗ trợ tạo điều kiện phát huy năng lực của NKT và các tổ chức NKT để làm tốt vai trò đại diện tập hợp, đoàn kết, là cầu nối giữa NKT với Đảng, nhà nước. Rà soát, đánh giá hiệu quả các chương trình, đề án hiện hành trong lĩnh vực công tác NKT; nghiên cứu tích hợp xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả chương trình tổng thể trợ giúp NKT giai đoạn 2021 - 2030 với các mục tiêu cụ thể thiết thực, khả thi gắn với lộ trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững về kinh tế - xã hội của đất nước trong từng giai đoạn.

Xây dựng cơ chế chính sách tạo điều kiện để NKT tham gia hệ thống bảo hiểm xã hội, góp phần tăng nhanh số lượng NKT tham gia mạng lưới an sinh xã hội. Nghiên cứu nâng dần mức trợ cấp xã hội phù hợp với các mức sống trong xã hội. Tạo cơ hội bình đẳng cho NKT hướng tới một xã hội không rào cản với NKT. 

Về việc nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động các tổ chức của NKT, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu: Hướng dẫn, hỗ trợ các tổ chức của NKT đổi mới nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động theo phương châm “Tăng cường đoàn kết, chủ động vươn lên, bình đẳng, hòa nhập với cộng đồng”.

Bên cạnh đó, cần phải tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát, kịp thời phát hiện ngăn chặn và xử lý nghiêm các vi phạm trong thực hiện luật pháp, chính sách đối với NKT. Biểu dương, nhân rộng gương NKT điển hình, tiên tiến, tiêu biểu vượt khó vươn lên; biểu dương gương tổ chức, người tốt, việc tốt, điển hình tiêu biểu trong công tác trợ giúp, giúp đỡ NKT.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội được Thủ tướng Chính phủ giao chủ trì phối hợp với các bộ, ngành và địa phương tổ chức thực hiện tuyên truyền phổ biến nội dung của kế hoạch và pháp luật về NKT, giáo dục nghề nghiệp, tạo việc làm nâng cao năng lực chăm sóc hỗ trợ NKT; đồng thời, nghiên cứu xây dựng dự án sửa đổi bổ sung Luật Người khuyết tật. 

Được biết, toàn tỉnh hiện có trên 30 ngàn NKT, chiếm trên 2,32% dân số. Hàng năm, có trên 20 ngàn NKT được cấp thẻ bảo hiểm y tế và trợ cấp thường xuyên hàng tháng tại cộng đồng. Tại Bến Tre, NKT được hỗ trợ dạy nghề, việc làm, vay vốn ưu đãi để làm kinh tế, hỗ trợ sinh kế nhằm giúp NKT tự chăm sóc bản thân và đóng góp cho gia đình và xã hội.

Công tác vận động nguồn lực xã hội chăm lo cho NKT được các cá nhân, đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội quan tâm hỗ trợ, hàng năm đã vận động trợ giúp trên 1 ngàn lượt người chỉnh hình, phục hồi chức năng, xe lăn, xe lắc, nạng gỗ; hàng ngàn trẻ em được hỗ trợ phẫu thuật tim, phẫu thuật mắt, hở môi hàm ếch. Hoạt động của các cơ sở bảo trợ xã hội nuôi dưỡng NKT từng bước được củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động trợ giúp.

Tin, ảnh: T. Thảo

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN