Tăng cường tuyên truyền, vận động cài đặt ứng dụng Bluezone

08/09/2020 - 19:41

BDK - Đến ngày 8-9-2020, số lượng người cài đặt ứng dụng Bluezone trên điện thoại thông minh để phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh là 133.721 người, đạt tỷ lệ 15,8%.

Để phục vụ tốt công tác phòng chống dịch Covid-19, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4181 ngày 18-8-2020 về việc tăng cường chỉ đạo cài đặt ứng dụng Bluezone, yêu cầu thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh, chủ tịch UBND các huyện, thành phố tiếp tục chỉ đạo thực hiện, đồng thời tăng cường công tác truyền thông.

Giao Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, hỗ trợ Đài phát thanh cấp xã phát file phát thanh truyền thông yêu cầu người dân hợp tác chủ động cài đặt ứng dụng Bluezone, ra các cửa hàng Viettel/Vinaphone/Mobiphone gần nhất để được hướng dẫn cài đặt. Các nhà mạng Viettel/Vinaphone/Mobiphone nhắn tin trên diện rộng tất cả thuê bao chưa cài đặt ứng dụng Bluezone phải ra các cửa hàng của nhà mạng để được cài đặt (tin nhắn định danh là từ UBND tỉnh gửi tới từng người dân). Tham gia phối hợp và cử nhân sự cùng huyện, xã tổ chức tuyên truyền và hỗ trợ người dân cài đặt ứng dụng Bluezone.

Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Liên đoàn Lao động tỉnh chỉ đạo theo ngành dọc: Yêu cầu 100% bệnh nhân đến khám tại các cơ sở y tế phải khai báo y tế và phải cài đặt ứng dụng Bluezone trước khi làm các thủ tục thăm khám; 100% học sinh, giáo viên các trường cài đặt ứng dụng Bluezone. Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp với Ban Quản lý các khu công nghiệp yêu cầu quản lý và công nhân các công ty trong 2 khu công nghiệp phải cài đặt ứng dụng Bluezone.

 Thủ trưởng các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh, chủ tịch UBND các huyện, thành phố chỉ đạo công chức, viên chức, người lao động thuộc đơn vị quản lý phải hoàn thành việc cài đặt ứng dụng Bluezone.

Phan Hân

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN