Tạo nền vững chắc cho năm “tăng tốc” 2018 (*)

06/12/2017 - 07:31
Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Văn Chinh trả lời chất vấn đại biểu tại kỳ họp. Ảnh: H. Đức

LTS: Qua 2 ngày làm việc với tinh thần tích cực, khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao trước cử tri, chiều ngày 5-12-2017, Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa IX đã hoàn thành toàn bộ chương trình, nội dung đề ra. Báo Đồng Khởi xin trích giới thiệu phát biểu bế mạc kỳ họp của Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Thành Hạo.

Tại kỳ họp này, đại biểu HĐND tỉnh đã dành thời gian để phân tích một cách thấu đáo, sâu sắc những khó khăn, hạn chế trong việc thực hiện Nghị quyết (NQ) HĐND tỉnh năm 2017 về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; thu chi ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản và các vấn đề liên quan đến an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, giáo dục, y tế, an sinh xã hội và đề xuất các giải pháp để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018. Thảo luận và thông qua 26 NQ, trong đó có những NQ rất quan trọng.

 Kỳ họp cũng đã thực hiện thành công phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Phiên chất vấn và trả lời chất vấn đã đề cập đến nhiều vấn đề bức xúc của địa phương, của cử tri toàn tỉnh và các đại biểu quan tâm. HĐND tỉnh mong muốn và đề nghị UBND tỉnh, người đứng đầu của các sở, ngành tỉnh sẽ tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc, có kết quả những NQ mà HĐND tỉnh vừa thông qua.

HĐND tỉnh thống nhất nhận định trong năm 2017 là năm đầu tiêu sau nhiều năm tỉnh đạt và vượt 21/24 chỉ tiêu đề ra; đặc biệt là chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế tăng 6,7%, vượt 0,2% so với NQ trong điều kiện kinh tế của tỉnh vẫn còn nhiều khó khăn. Đó là kết quả của việc thực hiện năm “hành động”, tạo tiền đề vững chắc cho năm 2018 là năm “tăng tốc”. Điều đó đã thể hiện sự đánh giá rất cao của HĐND tỉnh đối với sự nỗ lực của UBND tỉnh, các ngành, các cấp, của cộng đồng doanh nghiệp và bà con nhân dân, bà con cử tri của tỉnh.

HĐND tỉnh ghi nhận những cố gắng của các cơ quan tư pháp trong việc đảm bảo thi hành pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của công dân trên địa bàn. HĐND tỉnh đánh giá cao hoạt động hiệu quả của MTTQ Việt Nam tỉnh, các đoàn thể chính trị - xã hội, các hội quần chúng, hội nghề nghiệp trong tỉnh đã tham gia tích cực vào việc xây dựng chính quyền, hưởng ứng và tổ chức thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, công tác an sinh xã hội của tỉnh, đã thực hiện được việc tập hợp, phản ánh những kiến nghị, nguyện vọng của cử tri đến UBND, HĐND một cách kịp thời.

Với tinh thần đó, HĐND tỉnh hoan nghênh và ghi nhận sự nỗ lực của các tầng lớp nhân dân, các doanh nghiệp, các nhà đầu tư, các tổ chức quốc tế đã đồng hành chia sẻ với Bến Tre, góp phần đưa tỉnh nhà đạt mức tăng trưởng cao. Đối với HĐND tỉnh, rất mong các đại biểu thật sự quán triệt và làm cho tư tưởng “tăng tốc” lan tỏa đến HĐND các cấp và toàn thể bà con cử tri để chúng ta tạo ra sự phối hợp hành động đồng bộ, quyết liệt với quyết tâm chính trị cao hơn trong năm 2018. Năm 2018, chúng ta đặt ra mục tiêu tăng trưởng kinh tế 7%; phấn đấu thu ngân sách trên địa bàn 3.700 tỷ đồng và chi ngân sách địa phương 8.908 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người 32,5 triệu đồng/năm; kim ngạch xuất khẩu đạt 960 triệu USD; phấn đấu thành lập mới 700 doanh nghiệp, giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 7%; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 91% dân số… Đó là mục tiêu có thể nói khá cao so với năm 2017, đòi hỏi phải có sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị và nhân dân tỉnh nhà. Do đó, tôi đề nghị đại biểu HĐND tỉnh, UBND tỉnh cần tập trung một số công việc trọng tâm sau:

HĐND tỉnh yêu cầu UBND tỉnh tiếp thu những ý kiến đóng góp của các đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp này để bổ sung, điều chỉnh các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 trong kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản, trong phân bổ thu chi ngân sách nhà nước năm 2018 để tổ chức thực hiện thống nhất và đạt hiệu quả cao.

Ngay sau kỳ họp này, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, địa phương bắt tay ngay vào việc triển khai thực hiện các NQ của HĐND tỉnh đã ban hành ngay trong những ngày đầu năm 2018, bằng việc giao chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể cho các ngành, địa phương để tổ chức thực hiện nhằm đạt được kết quả cao nhất các chỉ tiêu đã được HĐND tỉnh thông qua.

Đề nghị UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện tốt 9 trọng tâm của năm “tăng tốc” được Tỉnh ủy xác định là: Kiên quyết giữ gìn trật tự, kỷ cương trong hệ thống chính trị; Xây dựng cơ chế truyền đạt thông tin để triển khai các chủ trương, NQ thông suốt từ tỉnh đến cơ sở; Huy động và hấp thu tốt các nguồn lực đầu tư phát triển; Xây dựng chuỗi giá trị trên một số sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh; Thực hiện Chương trình Đồng khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp đi vào thực chất; Triển khai tốt các chương trình, dự án, nhất là khâu giải phóng mặt bằng, chủ động tạo quỹ đất sạch cho nhà đầu tư phát triển; Thực hiện Đề án phát triển sinh kế, giảm nghèo bền vững; Đẩy mạnh liên kết phát triển; Quyết tâm kiềm chế và không để phạm pháp hình sự, tệ nạn, tai nạn xã hội, khiếu nại tố cáo tăng so  với năm 2017.

Tiếp tục cải cách hành chính; đẩy mạnh việc rà soát thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, nhất là lĩnh vực đất đai, đầu tư, xây dựng, thuế… Tăng cường giáo dục nâng cao đạo đức công vụ cho cán bộ, công chức hành chính các ngành, các cấp trong thực thi công vụ, cũng như thường xuyên kiểm tra công vụ để chấn chỉnh kịp thời những sai sót nhằm tạo được niềm tin của nhân dân đối với Nhà nước.

Đối với lĩnh vực giáo dục, y tế, lao động, việc làm, xuất khẩu lao động, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng thực hiện tốt việc quản lý của ngành, cũng như phối hợp với các ngành có liên quan để thực hiện tốt công tác xã hội hóa các lĩnh vực này một cách phù hợp nhằm giảm bớt gánh nặng cho ngân sách trong điều kiện ngân sách tỉnh còn khó khăn.

Đối với NQ về chất vấn và trả lời chất vấn, đề nghị UBND tỉnh trên cơ sở những vấn đề đã cam kết với HĐND tại kỳ họp này, UBND tỉnh và các ngành sớm tổ chức thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện việc khắc phục một cách đầy đủ với HĐND tỉnh tại kỳ họp giữa năm 2018.

Các vị đại biểu HĐND tỉnh sắp xếp thời gian tiếp xúc cử tri để báo cáo lại kết quả kỳ họp. Đề nghị Thường trực, các ban, tổ đại biểu HĐND tỉnh thực hiện tốt chức năng giám sát của mình để giám sát việc thực hiện các NQ HĐND tỉnh đã ban hành, nhằm kịp thời kiến nghị với UBND tỉnh, các ngành, địa phương chịu sự giám sát thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Theo dõi chặt chẽ việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri và thực hiện công tác tiếp công dân theo quy định.

Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh, khóa IX có thể nói đã thành công tốt đẹp. Thay mặt Chủ tọa kỳ họp, xin trân trọng cảm ơn sự lãnh đạo kịp thời của Tỉnh ủy, sự phối hợp chặt chẽ của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, sự nỗ lực và cố gắng của UBND tỉnh, các sở, ngành tỉnh, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Thường trực HĐND các huyện, thành phố trong tỉnh. Cám ơn quý đại biểu cử tri dành thời gian tham dự kỳ họp và đóng góp nhiều ý kiến cho hoạt động chính quyền các cấp, thể hiện vai trò đại diện nhân dân phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng tại kỳ họp.

Thay mặt HĐND tỉnh, tôi kêu gọi các cấp, các ngành và toàn thể đồng bào cử tri trong tỉnh nêu cao tinh thần yêu nước, đoàn kết, chung sức, chung lòng, quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức, phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và tổ chức thực hiện các NQ HĐND tỉnh đã thông qua.

(Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Thành Hạo)

(*): Tựa đề do BBT đặt

V.T.H

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN