Tập huấn cán bộ ấp đội trưởng, tiểu đội trưởng tại chỗ năm 2020

11/05/2020 - 11:26

BDK.VN - Sáng ngày 11-5-2020, tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh huyện Thạnh Phú, Ban Chỉ huy Quân sự huyện tổ chức khai giảng lớp tập huấn cán bộ ấp đội trưởng, tiểu đội trưởng tại chỗ năm 2020.

Các lực lượng tham gia tập huấn.

Các lực lượng tham gia tập huấn.

Có 210 lực lượng tham gia tập huấn, trong đó có 105 đồng chí là cán bộ ấp đội trưởng, 105 đồng chí là tiểu đội trưởng tại chỗ. Trong thời gian từ ngày 11-5 đến 15-5-2020, các lực lượng tham gia tập huấn được giáo dục về đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta trong giai đoạn hiện nay; công tác Đảng, công tác chính trị trong xây dựng, huấn luyện và hoạt động của dân quân tự vệ. 

Đối với nội dung huấn luyện quân sự, các lực lượng tham gia được huấn luyện điều lệnh đội ngũ; kỹ thuật chiến đấu bộ binh và đội ngũ chiến thuật. Trong phần kỹ thuật chiến đấu bộ binh có các nội dung như: Động tác nằm, quỳ, đứng bắn bài 1 súng tiểu liên AR15; kiểm tra bắn đạn thật bài 1 súng tiểu liên AR15; một số mìn; một số loại vũ khí tự tạo nổ và không nổ…

Lớp tập huấn nhằm giúp cho cán bộ ấp đội trưởng, tiểu đội trưởng tại chỗ nắm được chức trách, nhiệm vụ; nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng; nắm nội dung cơ bản về kỹ, chiến thuật dân quân tự vệ. Từ đó, biết tổ chức xây dựng, huấn luyện, chỉ huy phân đội hoạt động, sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống.

Tin ảnh: Minh Mừng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN