Tập huấn Chương trình mỗi xã một sản phẩm

12/08/2019 - 14:01

BDK.VN - Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh vừa tập huấn chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP- One Commune One Product Of Vietnam) cho đại biểu lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam, các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện Chợ Lách.

Quang cảnh buổi tập huấn

Quang cảnh buổi tập huấn.

Ông Lê Văn Trung - Phó chánh Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh giới thiệu: Các khái niệm, nội dung cơ bản trong chương trình OCOP, chu trình OCOP và bộ tiêu chí đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP; trình tự, thủ tục đánh giá và xếp hạng sản phẩm OCOP; quyết định, quy định của UBND tỉnh, các phụ lục liên quan đến bộ tiêu chí, trình tự, thủ tục đánh giá và xếp hạng sản phẩm thuộc chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Bến Tre.

Phong trào mỗi làng một sản phẩm do tỉnh Oita - Nhật Bản khởi xướng năm 1979, nhằm khuyến khích mỗi làng chọn một sản phẩm đặc biệt cho khu vực để phát triển đạt chuẩn quốc gia và quốc tế; khuyến khích người dân nông thôn làm sống lại các giá trị tốt đẹp của quê hương, tăng cường kỹ năng kinh doanh, tăng thu nhập, cải thiện bộ mặt nông thôn, tạo sức hấp dẫn của nông thôn, hạn chế di cư, xây dựng nguồn nhân lực để công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông thôn, từng bước đạt đến sự cân bằng kinh tế - xã hội giữa nông thôn và thành thị. Chương trình OCOP đã lan rộng ra nhiều nước trên thế giới.

Ở Việt Nam, một số địa phương đã tiếp cận và phát triển OCOP đạt hiệu quả, nhằm khuyến khích, hỗ trợ các sản phẩm đặc sản, sản phẩm nông nghiệp nông thôn mà các địa phương có thế mạnh. Qua đó, góp phần phát triển nội lực, gia tăng giá trị, xây dựng nông thôn mới, phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị do các thành phần kinh tế tư nhân và kinh tế tập thể thực hiện, nhà nước đóng vai trò kiến tạo, định hướng, quản lý và giám sát; ưu tiên phát triển hợp tác xã, doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Chương trình OCOP được triển khai ở toàn bộ khu vực nông thôn trong toàn quốc từ năm 2018 - 2020; khuyến khích các địa phương tùy điều kiện thực tiễn, triển khai phù hợp ở khu vực đô thị. Sản phẩm của chương trình OCOP hướng tới tiêu chuẩn chất lượng quốc tế, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Chu trình OCOP được thực hiện trên nguyên tắc “dân biết, dân bàn, dân làm, dân thụ hưởng” và theo 6 bước: Tuyên truyền, hướng dẫn; nhận đăng ký ý tưởng sản phẩm; nhận phương án, dự án sản xuất - kinh doanh; triển khai phương án, dự án sản xuất - kinh doanh; đánh giá và xếp hạng sản phẩm; xúc tiến thương mại.

Tin, ảnh: Ngọc Lãm

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN