Tập huấn công tác khuyến công năm 2018

04/10/2018 - 19:18

Cục Công Thương địa phương phối hợp với Sở Công Thương tỉnh Kiên Giang vừa tổ chức hội nghị tập huấn công tác khuyến công (KC) năm 2018. Mục đích nhằm nâng cao hiệu quả và kịp thời cập nhật các văn bản sửa đổi, bổ sung về công tác KC cho các cá nhân tham gia quản lý, thực hiện hoạt động KC tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam.

Đại diện Cục Công Thương địa phương trình bày các văn bản sửa đổi, bổ sung về KC như: Thông tư số 28/2018/TT-BTC quy định về việc hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng kinh phí KC; Thông tư số 14/2018/TT-BCT về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2014/TT-BCT quy định về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu; Thông tư số 17/2018/TT-BCT về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2013/TT-BCT quy định về việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý kinh phí KC quốc gia.

Hùng Nhạn

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN