Tập huấn nghiệp vụ cải cách hành chính

20/12/2018 - 19:53

Các đại biểu dự tập huấn. Ảnh: H. Hiệp

Các đại biểu dự tập huấn. Ảnh: H. Hiệp

Ngày 20-12-2018, Văn phòng Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến tập huấn nghiệp vụ thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC). Tại điểm cầu tỉnh, đại diện chuyên môn các phòng ban, sở ngành tỉnh, các huyện, thành phố dự.

Nội dung gồm các chuyên đề về những điểm mới và nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo quy định tại Nghị định số 61 của Chính phủ và Thông tư hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61; Hướng dẫn nghiệp vụ đánh giá việc giải quyết TTHC; Hướng dẫn rà soát, đánh giá TTHC và quy trình xây dựng, triển khai dịch vụ công trực tuyến trên cổng dịch vụ công; Quyết định số 985 của Thủ tướng Chính phủ ban hành thực hiện Nghị định số 61 về cơ chế một cửa, một cửa liên thông; Chỉ thị số 30 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao chất lượng giải quyết TTHC tại các bộ, ngành, địa phương; Thông tư số 01 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61 về một cửa.

Thu Huyền

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN